Zaměstnanci školy

Zařazeno v:

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitele pro II. stupeň martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

 

Provozní zaměstnanci

Ing. Radka Bobková, ekonomka radka.bobkova@zskridlovicka.cz

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Michaela Zítková, sekretářka michaela.zitkova@zskridlovicka.cz

 

Školní psycholog

Mgr. Markéta Neužilová marketa.neuzilova@zskridlovicka.cz

 

Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Blanka Martinovská

Mgr. Hana Muchová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová

 

1. stupeň

Mgr. Lucie Beranová, II.B lucie.beranova@zskridlovicka.cz

RNDr. Jaromíra Čáslavská, V.D mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Dumová, II.C  jana.dumova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, II.A  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Michaela Goliášová, IV.C michaela.goliasova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, I.A  jitka.hajska@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň

Mgr. Alžběta Chromíková, IV.A  alzbeta.chromikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, I.B  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Sandra Látalová, V.A sandra.latalova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, V.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Vítková, III.A lucie.vitkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, I.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, III.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, IV.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, V.C petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Bc. Petra Štursová petra.stursova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, III.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

 

Speciální pedagogové

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Andrea Konečná andrea.konecna@zskridlovicka.cz

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.  gabriela.hrazska@zskridlovicka.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr. Doris Adlerová, IX.B doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Skládaná, V.A lenka.skladana@zskridlovicka.cz

Bc. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS., IX.C michaela.buchbergerova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová, IV.B drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Jindřiška Jobová, IV.A jindriska.jobova@zskridlovicka.cz

Jan Kozelka, VIII.C jan.kozelka@zskridlovicka.cz

Kateřina Kubíková, VI.A katerina.kubikova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Matejová, I.C sona.matejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vlasta Mihalíková, VII.A vlasta.mihalikova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Pelikánová, V.C sona.pelikanova@zskridlovicka.cz

Irena Plevová, DiS., VI.C  irena.plevova@zskridlovicka.cz

Mgr. Milada Pytelová, V.B milada.pytelova@zskridlovicka.cz

Mgr. Miluše Rakovská, I.A miluse.rakovska@zskridlovicka.cz

Marta Šebestová, DiS., IV.A marta.sebestova@zskridlovicka.cz

Petra Štursová, III.A petra.stursova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, I.B alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Lenka Vondráčková, V.C lenka.vondrackova@zskridlovicka.cz

Bc. Jan Voříšek, IX.A jan.vorisek@zskridlovicka.cz

Michaela Wagnerová, II.C michaela.wagnerova@zskridlovicka.cz

Bc. Jitka Weatherly, V.D a VIII.A jitka.weatherly@zskridlovicka.cz

Eva Zichová, III.C eva.zichova@zskridlovicka.cz

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D. III.B gabriela.hrazska@zskridlovicka.cz

 

2. stupeň

Mgr. Doris Adlerová, doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Motyčková, VIII.C helena.motyckova@zskridlovicka.cz

Bc. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. michaela.buchbergerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, VIII.B vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Anna Haisová anna.haisova@zskridlovicka.cz

Mgr. Barbora Hašková barbora.haskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VI.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, VIII.A ales.kottek@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Tomáš Mičola, IX.B tomas.micola@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Mikšová, VII.B jitka.miksova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Platzerová katerina.platzerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková, VII.A  daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., IX.C martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, IX.A sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá  jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VI.A  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová, VI.C  irena.vokrojova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, VII.C pavla.weissova@zskridlovicka.cz

 

Školní družina

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Fišarová, lenka.fisarova@zskridlovicka.cz

Bc. Markéta Formánková, marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková, jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz

Martina Hronová, DiS., martina.hronova@zskridlovicka.cz

Leokadie Karolová, leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

Markéta Kopečková, marketa.kopeckova@zskridlovicka.cz

Bc. Michal Paleček, michal.palecek@zskridlovicka.cz

Marta Uherková, marta.uherkova@zskridlovicka.cz