2. stupeň

Zařazeno v:

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tematické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Informatika a výpočetní technika jako povinný vyučovací předmět se na naší škole učí od 6. ročníku. Výuka probíhá ve dvou nadstandardně vybavených učebnách. Každý žák pracuje samostatně na svém počítači. K dispozici mají žáci také barevnou laserovou tiskárnu, skener, laminovačku, digitální fotoaparát a digitální kameru.

V učebnách informatiky neprobíhá pouze výuka výpočetní techniky, ale i výuka ostatních předmětů s využitím výukových programů a multimediálních encyklopedií.

Vyučování praktických dovedností žáků (práce se dřevem, kovem , plastem a ostatními materiály) probíhá v kvalitně vybavených dílnách. Ve cvičné kuchyňce probíhá výuka domácích prací a kuchařských dovedností. Kuchyňka je vybavena všemi běžnými domácími spotřebiči vč. mikrovlnné trouby, myčky nádobí a automatické pračky.

Ve výuce se stále ve větší míře uplatňují „daltonské prvky“ (volnost, samostatnost, spolupráce). Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti při vyhledávání dat a informací. Větší volnost při práci s sebou přináší i větší zodpovědnost za individuální studijní výsledky.

Zájem žáků o studium, vyšší náročnost a zdravá konkurence je zárukou velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Potvrzuje to umístění našich žáků v soutěžích a olympiádách v rámci města a regionu a také úspěšnost v přijímacím řízení ke studiu na gymnáziích a ostatních středních školách.

 

Sešity pro 2. stupeň na školní rok 2020/2021


Třídní učitelé – 2. stupeň 2020/2021

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2020/2021

Jméno a příjmení Den Čas Místnost
Mgr. Doris Adlerová středa 13.40–14.25 3
RNDr. Jarmila Bavlnková úterý 14.00–16.00 ředitelna
Mgr. Helena Církvová
Mgr. Vladimíra Gregorová pátek 11.50–12.35 22, kab. Př
Bc. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. středa 11.00–11.30 30, kab. F
Mgr. Anna Haisová středa 11.50–12.35 26, kab. M
Mgr. Barbora Hašková pondělí 14.00–14.40 30, kab. F
Mgr. Lenka Hofírková pondělí 9.00–9.30 8, kab. Č
Mgr. Magdalena Jašková čtvrtek 15.20–16.00 20, kab. VP
Mgr. Aleš Kottek středa 14.30–15.15 51, kab. TV
Mgr. Helena Králová středa 13.15–14.15 20, kab. VP
Mgr. Jitka Mikšová středa 11.50–12.35 22, kab. Př
Mgr. Tomáš Mičola čtvrtek 13.40–14.25 16, kab. D
Mgr. Kateřina Platzerová čtvrtek 12.45–13.30 51, kab. TV
Mgr. Radka Smyčková středa 12.45–13.30 51, kab. TV
Mgr. Jiří Stibor čtvrtek 13.45–14.15 informatika
Mgr. Daniela Szmeková čtvrtek 12.00–12.30 22, kab. Př
Mgr. Martina Šatinská pondělí 14.00–16.00 kancelář ZŘ II. st.
Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D. úterý 13.30–14.25 16, kab. D
Mgr. Šárka Špičková čtvrtek 11.50–12.35 16, kab. D
Mgr. Radek Švaniga čtvrtek 13.30–14.25 51, kab. TV
Mgr. Jitka Tichá středa 12.45–13.30 8, kab. Č
Mgr. Pavlína Trnková úterý 15.15–16.30 16, kab. D
Mgr. Renáta Vídenská úterý 12.45–13.30 26, kab. M
Mgr. Jana Vlčková středa 12.45–13.30 131, I. stupeň
Mgr. Irena Vokrojová středa 13.20–14.00 26, kab. M
Mgr. Pavla Weissová úterý 13.40–14.25 26, kab. M

Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.