1. stupeň

Zařazeno v:

Vzdělávání v rámci naší primární školy charakterizujeme třemi základními principy: volnost, která vede žáky krůček po krůčku k zodpovědnosti; samostatnost, využívanou při vlastním učení se pracovat; a v neposlední řádě též spolupráce, nedílné součásti práce v kolektivu.

Jsme daltonskou školou. Opíráme se o daltonské plány již od prvního ročníku. Pro vaše děti vytváříme vstřícné, podnětné a bezpečné prostředí. Máme patnáct let zkušeností práce s žáky, kteří mají studijní potenciál a přiměřenou motivaci. Nabízíme zkušený tým velice kvalitních pedagogů, kteří své řemeslo umí, věnují se mu s nadšením a mají jej rádi. Ve své práci využíváme nejnovější edukativní postupy a metody. Skupinové, kooperativní a projektové vyučování je pro nás samozřejmostí. S žáky pracujeme individuálně v rámci skupiny. Kvalitní výuka anglického jazyka u nás probíhá již od prvního ročníku.

Na 1. stupni v rámci tělesné výchovy jsou organizovány opakované lekce plavání a bruslení. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

Hodnocení vzdělávání v naší škole probíhá primárně formou kvantitativní (známkování) a kvalitativní (slovní hodnocení) v průběhu každé vyučovací hodiny. Žáci jsou také vedeni  k sebereflexisebehodnocení.

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí v oblasti osobnostní, vědomostní a dovednostní. Rozvíjíme jejich sociální dovednosti, matematické a logické myšlení, komunikační a jazykové dovednosti.

Třídní učitelé – 1. stupeň 2020/2021

Konzultační hodiny – 1. stupeň 2020/2021

Jméno a příjmení Den Čas Místnost
Mgr. Lucie Beranová čtvrtek 13.00–14.00 125, II.B
RNDr. Jaromíra Čáslavská 142, V.D
Mgr. Jana Drexlerová středa 14.00–16.00 kancelář ZŘ
Mgr. Jana Dumová středa 10.55–11.40 sborovna
Mgr. Iva Fryaufová pátek 10.55–11.40 sborovna
Mgr. Jitka Hajská středa 12.30–13.30 124, I.A
Mgr. Alžběta Chromíková úterý 13.00–14.00 sborovna
Mgr. Veronika Jetelinová
PaedDr. Jana Klodnerová úterý 14.00–15.00 123, V.B
Mgr. Sandra Látalová středa 12.45–13.30 37, V.A (2. stupeň)
Mgr. Eva Lišková středa 12.30–13.30 122, I.C
Mgr. Dana Nováčková
PhDr. Alena Nováková úterý 13.30–14.30 140, IV.B
Mgr. Iva Rejnušová
Mgr. Petra Sadílková úterý 14.10–15.10 4, V.C (2. stupeň)
Bc. Petra Štursová pondělí 13.45–14.30 sborovna
Mgr. Terezie Veselá
Mgr. Lucie Vítková středa 13.00–14.00 113, III.A

Před konzultací prosím kontaktujte vyučující.
Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.