Zájmové kroužky

Zařazeno v:
Kroužek programování s Micro:bitem a Arduinem


Kroužek Juda pro žáky 2.–5. ročníku bude probíhat každý čtvrtek od 16.45 do 17.45.
Úvodní trénink proběhne ve čtvrtek 10.9. ve stejném čase. www.judo-brno.cz/prihlaska

Online přihláška do sportovních kroužků AEROBIK / DĚTI NA STARTU