Uzavření MŠ od 1. března 2021

Zařazeno v:

Vážení rodiče,

od 1. 3. 2021 je naše MŠ dle vládního nařízení uzavřena po dobu 3 týdnů. O obnovení provozu vás budeme informovat.

Děti v povinné předškolní docházce (tzv. předškoláci), kteří do 31. 8. 2021 dovrší 5 let věku, budou v souladu se školským zákonem vzdělávány distanční formou, bližší informace rodiče těchto dětí obdrží e-mailem.

Podle usnesení vlády je zajištěna  péče o děti zákonných zástupců z důležitých profesí v Brně:

  • Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, p. o.
  • Základní a mateřská škola Brno, Merhautova 37, p. o.

O dalším vývoji situace a případných změnách vás budeme informovat e-mailem.

Přejeme pevné zdraví

Kolektiv MŠ