Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Školní družina

Provoz školní družiny: 6.00–17.00 h

Chcete-li přihlásit vaše dítě do školní družiny je zapotřebí vypsat a následně odevzdat:

1. Přihlášku k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2022/2023; je ke stažení zde.

2. od 1. září 2020 je na naší škole uveden do provozu čipový systém BELLhop (základní informace jsou na stránkách ŠD). Tento elektronický systém slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Potřebný formulář Protokol k čipu je ke stažení zde.

Martina Hronová, DiS., vedoucí vychovatelka, martina.hronova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Byteček Tel.: 733 530 198

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Byteček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovateli/ce ŠD.

Bez uvedení příjmení vychovatele/lky není možné vzkaz doručit. Děkujeme za spolupráci.

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny