Provoz školy a školní družiny od 1. března 2021

Zařazeno v:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM), kterým se nad rámec dosavadních opatření nově zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníku základní školy

Vzdělávání bude tedy od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 probíhat ve všech ročnících základní školy distančním způsobem.

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení.

S případnými dotazy ohledně stravování se obracejte na školní jídelnu (tel. 543 213 232, e-mail cupakova.1@seznam.cz).