Pokyny k okresnímu kolu MO Z5, 70. ročník

Zařazeno v:

Aktuální informace:

Ústřední komise MO se shodla na následujícím:

  • nový termín okresních kol Z5 bude až po přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia (resp. po jejich předpokládaném termínu), tj. někdy během května,
  • přesný termín bude určen později tak, aby se pokud možno nekryl s dalšími soutěžemi (soutěžícím, ale i organizátorům),
  • pokud ve stanoveném termínu nebudou žáci pátých ročníků ve škole, nebude se termín znovu posouvat a bude na zvážení okresních garantů, zda uspořádají soutěž distančně.

 

Pokyny_okres_MO 70_ÚK MO
Pokyny_okres_MO Z5_70_Wei