Náboženství na ZŠ Křídlovická

Zařazeno v:
Na  naší škole nově nabízíme  pro žáky od 1. třídy nepovinný předmět náboženství.
Výuka bude probíhat vždy v úterý odpoledne v budově školy. Mladší děti budou vyzvednuty v družině a po hodině náboženství opět do družiny přivedeny. Rodiče prvňáčků si mohou přihlášku vyzvednout v úterý 1. září na schůzce v tělocvičně školy.
Pro další informace a dotazy pište na e-mail hvelanova@seznam.cz. Výuka bude zahájena 8. září 2020.
Na setkání se těší
Mgr. Helena Velanová