Informace ŠD

Zařazeno v:
Vážení rodiče,
dle rozhodnutí ředitelky školy (z důvodu uzavření školy) byla prominuta úplata za školní družinu:
  •  žákům z prvních a druhých tříd byla prominuta úplata za měsíc březen 2021 (200 Kč)
  •  žákům ze třetích a čtvrtých tříd byla prominuta úplata za měsíce leden, únor a březen 2021 (3 x 200 Kč).
Vzniklé platby budou zatím převedeny na účet Vašeho dítěte do přeplatků za školní družinu.
V žádném případě o zaplacenou částku za úplatu nepřijdete.
Případné dotazy posílejte na – radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
Děkuji Vám za pochopení a přeji hodně zdraví.
Mifková Radmila

vedoucí vychovatelka ŠD