Znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,

zdravíme vás opět z mateřské školy.

Dle vyjádření  vedení MČ Brno-střed to vypadá, že bude MŠ znovuotevřena od 25. května 2020. Potřebujeme tedy od vás vyjádření, zda bude vaše dítě do MŠ docházet, abychom mohli na základě Vašeho vyjádření objednat stravu a zabezpečit chod MŠ.

Podmínky docházky do MŠ od 25.5. 2020 jsou ošetřeny v manuálu, vydaném MŠMT „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“:

1/ Po příchodu do MŠ se doprovázející osoba (pouze jedna) v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). Mimo prostor šatny (vymezeno žlutým pruhem na podlaze) je doprovodu vstup zakázán.

2/Ihned po příchodu do MŠ si dítě i doprovod vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí.

3/ Dítě je třeba kompletně převléknout z oblečení, ve kterém přišlo z domu, do oblečení pro pobyt v MŠ (tričko, mikina, kalhoty). Oblečení z domu se v době pobytu v MŠ nesmí používat a je třeba umístit ho doprovodnou osobou do igelitové tašky (kterou si přinesete z domu, a to včetně bundy). Tuto tašku umístí doprovodná osoba do horní části v přihrádce dítěte. Do oblečení z domu se dítě převlékne opět až při odchodu z MŠ. Vzhledem k tomu, že se doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, musí mít dítě další sadu oblečení na pobyt venku (kalhoty, mikina, bunda).

4/ Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

5/ Příchod do MŠ je možný nejpozději do 8.30 hod dle řádu MŠ, při pozdějším příchodu již nebude dítě vpuštěno z důvodu desinfekce prostor MŠ.

6/ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

7/ Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření jsme povinni ihned informovat spádovou hygienickou stanici.

8/ Při příchodu je třeba odevzdat „Čestné prohlášení“. Toto prohlášení máte jako přílohu v mailu, který jsme Vám všem rozeslali.

Žádáme Vás tímto tedy o nahlášení docházky Vašeho dítěte a to do středy 20.5. 2020. 

Pokud by došlo k jakékoli změně, samozřejmě Vás budeme opět informovat.

Moc děkujeme a přejeme klidné dny.

Kolektiv MŠ