Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Počet volných míst pro školní rok 2019/2020 je 12.

Podrobné informace a aktuální termíny budou zveřejněny na http://zapisdoms.brno.cz.

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. září 2017

Den otevřených dveří: 2. 4. 2019 (8.00–11.30 h)

Žádosti budou vydávány v kanceláři ZŠ: 9. 4. 2019 (14–16 h) a 11. 4. 2019 (8–10 h).

Žádosti budou přijímány v kanceláři ZŠ 2. 5. 2019 (8–11 h a 13–15 h) a 3. 5. 2019 (9–14 h). S sebou si prosím přineste občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Po odevzdání žádosti je zahájeno řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání, které je ukončeno rozhodnutím o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí je vydáváno do 30 dnů. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě kritérií stanovených JMK

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout osobně, případně je mu zasláno poštou.
Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy je možno se odvolat v termínu 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává k ředitelce mateřské školy, která je předá na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole na dobu alespoň 15 dnů.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.