Zaměstnanci školy 2017/2018

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jaroslav Deutsch, zástupce ředitele pro I. stupeň jaroslav.deutsch@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitele pro II. stupeň martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz


Provozní zaměstnanci

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Martin Sedlář, ekonom martin.sedlar@zskridlovicka.cz

Hana Sedlářová, sekretářka hana.sedlarova@zskridlovicka.cz

 

Školní psycholog

Mgr. Bc. Petra Hovězáková petra.hovezakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Gašparcová veronika.gasparcova@zskridlovicka.cz

 

Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Mgr. Hana Muchová

Ing. Soňa Matejová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová

 

1. stupeň

Mgr. Naděžda Čagalová, I.A nada.cagalova@zskridlovicka.cz

RNDr. Jaromíra Čáslavská, V.C mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, IV.B  jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, I.C  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, III.D  jitka.hajska@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Jiráčková, II.A  nada.jirackova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, II.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Klusáčková, Ph.D. pavla.klusackova@zskridlovicka.cz

Samuel Kovalčík samuel.kovalcik@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Kružíková lucie.kruzikova@zskridlovicka.cz

Bc. Stanislav Kupčík, V.B (od 11. 4. 2018) stanislav.kupcik@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Kůrová, IV.A  michaela.kurova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, III.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, II.D dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, I.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová, II.C iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, IV.C petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Yveta Škorpíková, III.A  yveta.skorpikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, V.A alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

 

Speciální pedagogové

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Andrea Konečná, andrea.konecna@zskridlovicka.cz

 

Asistenti pedagoga

Zdeňka Burešová, II.C

Mgr. Gabriela Dobešová, VII.C

Bc. Lenka Fišarová, II.A

Mgr. Barbora Hašková, IV.C

Barbora Hlavinková, V.B

Jindřiška Jobová, III.C

Bc. Nikole Kollmannová, VI.C

Mgr. Dagmar Koubková, VI.B

Irena Plevová, DiS., VII.B  irena.plevova@zskridlovicka.cz

Anna Procházková, I.B

Kateřina Marie Šlahorová, I.A

Jan Voříšek, VI.A

 

2. stupeň

Mgr. Doris Adlerovádoris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Církvová, IX.B helena.cirkvova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VII.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, ales.kottek@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Eva Lichková, eva.lichkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Tomáš Mičola, VI.B tomas.micola@zskridlovicka.cz

Mgr. Dagmar Muzikářová, VIII.A dagmar.muzikarova@zskridlovicka.cz

Mgr. Miloslava Mužíková, mila.muzikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Tereza Smutková, tereza.smutkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková, VIII.B radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor, jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková, IX.A daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., VI.C martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, VI.A sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga, radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá, VII.A jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VII.C  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská, renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová, VIII.C irena.vokrojova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, IX.C  pavla.weissova@zskridlovicka.cz

 

Školní družina

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková

Mgr. Barbora Hašková

Leokadie Karolová

Markéta Kopečková

Ladislava Kubínová

Bc. Stanislav Kupčík stanislav.kupcik@zskridlovicka.cz

Bc. Miroslava Kyršová

Mgr. Tereza Smutková, tereza.smutkova@zskridlovicka.cz

Marta Uherková

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.