Zaměstnanci školy 2016/2017

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Čagalová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň nada.cagalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitele pro II. stupeň martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz


Provozní zaměstnanci

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Martin Sedlář, ekonom martin.sedlar@zskridlovicka.cz

Hana Sedlářová, sekretářka hana.sedlarova@zskridlovicka.cz

 

Školní psycholog

Mgr. Bc. Petra Hovězáková petra.hovezakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Gašparcová veronika.gasparcova@zskridlovicka.cz

 

Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Mgr. Hana Muchová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová

 

1. stupeň

RNDr. Jaromíra Čáslavská, V.C mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, V.A jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, II.B iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, II.D jitka.hajska@zskridlovicka.cz

Mgr. Kristína Hasíková kristina.hasikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Jiráčková, I.A nada.jirackova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiřina Justová, IV.C jirina.justova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, I.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Kružíková lucie.kruzikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Křížová, III.B petra.krizova@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Kůrová, III.A michaela.kurova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, II.C eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Yveta Mifková, II.A yveta.mifkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, I.D dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, IV.A alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová, I.C iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, III.C petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Strnadová, IV.B eva.strnadova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., V.B martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

 

Asistenti pedagoga

Zdeňka Burešová, I.C

Bc. Lenka Fišarová, I.A

Mgr. Barbora Hašková, III.C

Barbora Hlavinková, IV.B

Aneta Holubová, III.B

Mgr. Gabriela Dobešová, VI.C

Bc. Stanislav Kupčík, VI.B

Irena Plevová, DiS., V.B  irena.plevova@zskridlovicka.cz

Anna Procházková, V.A

Mgr. Alena Vepřeková, VIII.A

Jan Voříšek, V.C

 

2. stupeň

Mgr. Helena Církvová, VIII.B helena.cirkvova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VI.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, IX.B ales.kottek@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lichková, eva.lichkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Tomáš Mičola, tomas.micola@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Dagmar Muzikářová, VII.A dagmar.muzikarova@zskridlovicka.cz

Mgr. Miloslava Mužíková, mila.muzikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Tereza Smutková, tereza.smutkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková, radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor, jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková, VIII.A daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., V.B martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, IX.C sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga, radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá, VI.A jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VI.C  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská, renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová, VII.C irena.vokrojova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, VIII.C  pavla.weissova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jakub Žák, VII.B jakub.zak@zskridlovicka.cz

 

 

Školní družina

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková

Mgr. Barbora Hašková

Leokadie Karolová

Markéta Kopečková

Ladislava Kubínová

Bc. Miroslava Kyršová

Mgr. Tereza Smutková, tereza.smutkova@zskridlovicka.cz

Marta Uherková

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.