Zahájení školního roku 2020/2021

Zařazeno v:

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 bude zahájeno v úterý 1. září 2020. Výuka ve druhém až devátém ročníku začne v 8.00 h a bude ukončena v 9.40 h. Slavnostní uvítání našich prvňáčků třídními učitelkami je naplánováno na 8.30 h (sraz rodičů a dětí od 8.15 před vchodem z ulice Nádvorní). Žádáme všechny zákonné zástupce, aby do budovy školy vstoupili s rouškou. Pro vstup není požadováno prohlášení o bezinfekčnosti žáků ani jiných osob.

Ve středu 2. září začne výuka v 8.00 h. Ve druhém až šestém ročníku vyučování končí v 11.40 h, v sedmém až devátém ročníku končí ve 12.35 h. Prvňáčci zůstanou ve škole od 8.00 h do 10.45 h. Družinové děti budou se svými třídními učitelkami do 11.30 h ve třídě.

Od čtvrtku 3. září do pátku 4. září bude výuka všech ročníků probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Prozatímní rozvrhy jednotlivých tříd najdete na našich stránkách.

 

Hygienická opatření

  • vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
  • zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po ohlášení (vrátnice, zvonek)
  • všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy
  • u zákonných zástupců a ostatních osob požadujeme vstup a pohyb v budově školy pouze s rouškou
  • žáci si ve škole pravidelně myjí/dezinfikují a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.)
  • žáci I. a II. stupně se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách
  • celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností
  • žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny

Podrobnější informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky.