Zahájení školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 bude zahájeno v pondělí  4. září 2017. Výuka ve druhém až devátém ročníku začne v 8.00 h a bude ukončena v 9.40 h. Slavnostní uvítání našich prvňáčků  žáky devátých tříd je naplánováno na 8.30 h (sraz rodičů a dětí před hlavním vchodem z ulice Křídlovická).

V úterý 5. září  začne výuka v 8.00 h. Ve druhém až šestém ročníku vyučování končí v 11.40 h, v sedmém až devátém ročníku končí ve 12.35 h. Prvňáčci zůstanou ve škole od 8.00 h do 9.40 h.  Družinové děti budou se svými třídními učiteli do 11.00 h ve třídě.

Od středy 6. září do pátku  8. září bude výuka probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování. Prozatímní rozvrhy jednotlivých tříd najdete na našich stránkách.  Prvňáčci zůstanou ve škole od 8.00 h do 9.40 h. Družinové děti budou se svými třídními učiteli do 11.00 h ve třídě.

Informace ŠD
V pondělí 4. 9. 2017 obdrží vaše dítě formulář „Záznam o uvolnění žáka ze školní družiny“.  Tento formulář (týkající se odchodů dětí ze ŠD) odevzdejte ihned v úterý  5. 9. 2017.

Rozmístění dětí v pondělí  4. 9. 2017
II. třídy – odchází po vyučování do ŠD Bytečku
III. třídy – odchází po vyučování do ŠD Domečku
Od 12.00 h si vyzvedávejte děti v ŠD Domečku.

Rozmístění dětí od 5 .9. 2016 (úterý) platí dle tabulky – Organizace ŠD – umístění dětí do oddělení.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.