Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMPP pro školní rok 2019/2020

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na schůzku, která se uskuteční v pondělí 17. června 2019 v 16.00 hodin.

Převezmete zde rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte a třídní učitelka vás seznámí s důležitými informacemi týkajícími se následujícího školního roku. Pokud se na tuto schůzku nemůžete dostavit, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu martina.satinska@zskridlovicka.cz.

Pokud Vaše dítě nenastoupí do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, kontaktujte nás prosím bez prodlení e-mailem na adresu martina.satinska@zskridlovicka.cz.

Kódy přijatých žáků (tento kód jste obdrželi v mailu po odeslání přihlášky, nejedná se o autorizační kód):

04382f3a 08644521 0b36b9c8 0c68ebba 0e6c78eb 1ccbf1d0
1cf5659a 2372d616 37b4e5f6 43412e5b 45b30e56 51b87673
56589652 6121499d 653dc2a2 6b832e72 7196c0ca 75fd8e7e
7ccfb769 82794d91 8f5b0923 92977027 967cb012 a3611a44
ab4d3344 ae4b080e cc671e8b d0f520d0 ebcd983c f0ae88ea
Záložka pro permanentní odkaz.