Staré info k zápisu do 1. tříd

Zařazeno v:

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 17. dubna od 14:00 do 18:00 a v sobotu 18. dubna od 9:00 do 12:00.

Před samotným zápisem je nezbytné vyplnit informace také na portálu zřízeném městem Brnem https://zapisdozs.brno.cz/

Informace pro Třídu Brno

Informace k zápisu

 1. Vyplněním elektronické žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání na zapisdozs.brno.cz získáte jedinečný číselný identifikátor,
 2. žádost si vytiskněte.,
 3. rezervaci konkrétního času zápisu na naší škole proveďte v prostředí https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/rezervacni-system (k zápisu můžete případně přijít i bez předchozí online rezervace),
 4. s vytištěnou žádostí se dostavte v den zápisu,
 5. k zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste rodný list žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok.

Do školy jsou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti naší ZŠ.

O přijetí ostatních dětí rozhoduje ředitelka školy podle následujících kritérií:

 1. Dítě, jehož sourozenec je již žákem naší ZŠ,
 2. dítě, jehož rodiče sdílí alternativní pedagogický přístup (Třída Brno),
 3. dítě, které navštěvuje naši mateřskou školu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek. V ostatních případech losováním.

Výsledky budou zveřejněny v zákonné lhůtě dle správního řádu (nejpozději do 30 dnů od posledního dne zápisu).

Důležité informace na stránkách města Brna.


Spádový obvod školy
Anenská, Bašty, Bezručova, Denisovy sady, Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Heršpická, Hybešova, Jircháře, Kopečná, Křídlovická, Křížová, Leitnerova, Mendlovo nám., Nádražní, Nádvorní, Náplavka, Nové sady, Poříčí (od č. 7 do konce lichá, sudá č. nejsou), Soukenická, Václavská, Vodní, Ypsilantiho, Zahradnická

Odklad školní docházky

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Desatero pro rodiče

Jaká jsme škola a co nabízíme

 • jsme daltonská škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání
 • jsme fakultní škola při PdF MU Brno a partnerská škola Mensy ČR
 • pečujeme o nadané a mimořádně talentované žáky od prvního ročníku
 • vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 7. ročníku
 • učíme hře na zobcovou flétnu
 • plaveme a bruslíme v hodinách TV
 • speciální pedagog poskytuje v rámci výuky péči dětem s poruchami učení
 • jsme škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů ve vybraných třídách na druhém stupni
 • nabízíme členství v Klubu dětí a jejich rodičů

V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.

Služby

 • školní poradenské pracoviště
 • provoz ranní i odpolední družiny (6.00–17.00 h)
 • jídelna v budově školy, výběr ze 3 jídel, možnost dietní stravy
 • zájmové kroužky a činnosti přímo ve škole
 • velmi dobrá dostupnost MHD
 • kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli každý týden

Třída Brno – Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky, více informací http://www.tridabrno.cz/

Děti, které úspěšně absolvovaly talentové zkoušky do Třídy Brno, se zápisu neúčastní. Zákonní zástupci dítěte se dostaví v den zápisu pouze k vyřízení administrativních záležitostí. Pro tyto děti je zápis bez rezervace termínu.

pokus_uvodka brno_prava_posledni