Školní družina

Organizace ŠD TAB 2020-21

Otevřít


Provoz školní družiny: 6.00–17.00 h


Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka,
radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Byteček
Tel.: 733 530 198

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Byteček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovateli/ce ŠD.

Bez uvedení příjmení vychovatele/lky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny.

Aktuality ze školní družiny