Školní družina

Provoz školní družiny: 6.00–17.00 h

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Domeček

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Domeček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.


Zákonní zástupci, jejichž děti budou ve školním roce 2017/2018 žáky čtvrtých ročníků, se o možnosti přijetí dítěte do školní družiny mohou informovat u vedoucí vychovatelky Radmily Mifkové.

Volat na tel. číslo školní družiny 733 530 198 můžete od 30. srpna 2017 v době od 8.15 do 14.00 h


Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny u vchodu

z ulice Nádvorní (I. stupeň)

  • 12.45 h
  • 13.45 h
  • 15.00 h
  • 15.30 h – platí pro oddělení III., IV., VI.

16.00 h až 17.00 h budova ŠD domeček

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovatelce ŠD. Pokud i během dne z  nepředvídatelného důvodu požadujete změnu času odchodu, kontaktujte nás následovně:

  • do 11.30 h zasílejte SMS zprávy na tel. č. ŠD 733 530 198,
  • v době od 11.30 do 15.00 h volejte do kanceláře ředitelky školy 543 212 716  nebo 605 253 893,
  • od 15.00 h volejte na tel. č. ŠD 733 530 198.

Bez uvedení příjmení vychovatelky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.

Informace pro školní rok 2016/2017
Zákonní zástupci, jejichž děti budou ve školním roce 2016/2017 žáky čtvrtých ročníků, se o možnosti přijetí dítěte do školní  družiny mohou informovat u vedoucí vychovatelky R. Mifkové. Volat na tel. číslo školní družiny 733 530 198 můžete od 29. srpna 2016 v době od 8.15  do 14.00 hodin.

Od pondělí 5. 9.2016 si vyzvedávejte děti ze ŠD dle tabulky: Organizace školní družiny – umístění dětí do oddělení ŠD 2016–2017.

Kritéria přijetí do školní družiny


Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD (platnost od 1. září 2016).

Zápisní lístky ŠDInformace o přijímání dětí do školní družiny

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka ŠD

Komentáře jsou uzavřeny.