Školní družina

Informace k čipovému systému při vyzvedávání dítěte ze školní družinyINFORMACE O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2019/2020


Provoz školní družiny: 6.00–17.00 h

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka,
radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Domeček

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Domeček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

 

 

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovatelce ŠD. Pokud i během dne z  nepředvídatelného důvodu požadujete změnu času odchodu, kontaktujte nás následovně:

  • do 11.30 h zasílejte SMS zprávy na tel. č. ŠD 733 530 198,
  • v době od 11.30 do 15.00 h volejte do kanceláře ředitelky školy 543 212 716  nebo 605 253 893,
  • od 15.00 h volejte na tel. č. ŠD 733 530 198.

Bez uvedení příjmení vychovatelky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.

 


Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny (platnost od 2. září 2019).

Přihláška k zájmovému vzdělávání 2019-2020


 


Informace o přijímání dětí do školní družiny

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka ŠD

Komentáře jsou uzavřeny.