Provoz škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Zařazeno v:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a žákům 1. stupně, a to způsobem, že se prezenčního vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd (rotační výuka). V naší škole to znamená, že v týdnu od 12. 4. 2021 se prezenčním způsobem ve škole budou vzdělávat třídy I. A, B, C, II. A, B, C a III. A, C, výuka distančním způsobem bude probíhat ve třídách III. B, IV. A, B, C a V. A, B, C, D. V týdnu od 19. 4. se prezenčním způsobem ve škole budou vzdělávat třídy III. B, IV. A, B, C a V. A, B, C, D; distanční výuka bude probíhat ve třídách I. A, B, C, II. A, B, C a III. A, C. Prezenční výuka bude umožněna pouze těm žákům, kteří budou dvakrát týdně testovaní antigenními testy. Testování žáků bude probíhat každé pondělí a čtvrtek v tělocvičnách školy, přesný rozpis najdete v týdenních plánech. Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit. Žáci budou na testování čekat před školou, kde si je vyzvednou ve stanovenou dobu třídní učitelé. Do budovy školy vstupují žáci pouze s ochranou dýchacích cest – chirurgickou rouškou, případně respirátorem FFP2, kterou budou mít po celou dobu pobytu ve škole.

Informace k provozu škol od 12. 4. https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Pro žáky, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, bude po skončení vyučování do 17 hodin zajištěna školní družina v odděleních, ve kterých budou přítomni pouze žáci z jedné třídy. Z provozních důvodů nebude otevřena ranní družina.

Po dohodě s vedoucí školní jídelny budou automaticky přihlášeni ke stravování ti žáci, kteří budou mít prezenční výuku a mají stravování uhrazeno (mají na svém kontu dostatek finančních prostředků). V individuálních případech kontaktujte školní jídelnu e-mailem cupakova.1@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 543 213 232.

Pro žáky 2. stupně se zatím nic nemění, výuka probíhá distančním způsobem.