Proběhly další lekce Malé technické univerzity

Zařazeno v:

V období září 2020 až únor 2021 proběhly v rámci projektových dnů další lekce Malé technické univerzity.

Byly to lekce:

  • Malý architekt
  • Malý inženýr
  • Malý projektant
  • Malý vodohospodář
  • Stavitel mostů
  • Stavitel věží

Hlavním cílem tohoto programu  je vytváření  vztahu k reálnému světu a přispívání k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjí v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový vzdělávací program).

Tento program má u dětí veskou oblibu a na každou další lekci se velmi těší. Je tedy naším záměrem i nadále s Malou technickou univerzitou spolupracovat.