Přijímačky nanečisto

Zařazeno v:

Všechny grafy jsou interaktivní, po najetí na graf se zobrazí kód žáka a počet získaných bodů.

První tři grafy zobrazují pořadí žáků podle získaných bodů v testu z českého jazyka, resp. matematiky, resp. součet bodů z obou testů.

Druhé tři grafy zobrazují rozložení výsledků podle dosažených bodů.