Přijímací zkoušky do 6. tříd

Zařazeno v:

Termín přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bude upřesněn (předpokládáme konec května 2021).

Přihlášku budete moci vyplnit online zde nejdříve začátkem května (případně ji doručte ředitelství školy).

Jedná se o přihlášku pouze do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky V případě zájmu o zařazení do klasické třídy je nutné podat žádost o přestup (viz dokumenty ke stažení). V tomto případě rozhoduje počet volných míst v těchto třídách a přednost mají sourozenci žáků naší školy. Tyto žádosti budeme přijímat nejdříve začátkem května 2021.

 

Ukázky přijímacích testů z minulých let: