Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 proběhne v pátek 21. dubna a v sobotu 22. dubna 2017. 

Před samotným zápisem je nezbytné vyplnit informace také na portálu zřízeném městem Brnem https://zapisdozs.brno.cz/

  1. Vyplněním elektronické žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání na zapisdozs.brno.cz získáte jedinečný číselný identifikátor,
  2. žádost si vytiskněte.,
  3. rezervaci konkrétního času zápisu na naší škole proveďte v prostředí zapisdozs.brno.cz (k zápisu můžete případně přijít i bez předchozí online rezervace),
  4. s vytištěnou žádostí se dostavte v den zápisu,
  5. k zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste rodný list žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok.

Do školy jsou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti naší ZŠ.

Celý příspěvek

Šikovné ručičky – výtvarné koláže pro cukrárnu Pusinka, Křížová 5

Během měsíce února a března vytvořila děvčata v Šikovných ručičkách výtvarné koláže pod vedením paní učitelky I. Fryaufové pro cukrárnu Pusinka. Dne 22. března jsme obrázky slavnostně předaly paní Ing. J. Křížové, vedoucí cukrárny. 

Dar žáků 1. stupně naší školy

Ve středu 8. března 2017 předali zástupci tříd 1. stupně naší školy Klinice dětské onkologie FN Brno ve spolupráci s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK finanční dar – výtěžek vánočního charitativního jarmarku.

Pozvánka na květnový mensovní seminář

  • Pro studenty ve věku od 13 do 19 let,
  • program semináře je zaměřen na rozšíření obzorů v oblasti přírodních věd a technických oborů,
  • pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě  seznámení s podobně orientovanými studenty z celé republiky,

Matematický klokan 2017

Kangaroo_Sign_at_Stuart_HighwayV pátek 24. března proběhne na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan 2017. Úlohy jsou určeny širokému okruhu zájemců od žáků 1. stupně až po studenty vysokých škol. Klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž, která je jednorázová a individuální. Vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii, odkud se postupně rozšířila na další kontinenty.

Jarní prázdniny

V pondělí 13. března začínají jarní prázdniny. Užijte si volný týden, načerpejte síly do závěru školního roku. Opět se sejdeme v pondělí 20. března 2017.

Nácvik polonézy na společenský večer

Vybraní žáci devátého ročníku již od začátku února pilně nacvičují s tanečním mistrem panem Daliborem Ficem polonézu, kterou zatančí na tradičním společenském večeru. Ten se koná 31. března v Kulturním domě Rubín v Brně od 18.00 do 24.00 hodin.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v kanceláři školy nebo v době konání akce … Celý příspěvek

Evropa ve škole

V průběhu měsíce února proběhlo na 1. stupni naší školy školní kolo literárně-výtvarné soutěže „Evropa ve škole“.

Základní myšlenkou této soutěže je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení. Žáci se mohli pro svou práci inspirovat mnohými tématy. Zaujalo je např. téma fiktivního rozhovoru či setkání s historickou osobností, téma Praha – matka měst, výtvarné zpracování lidové písničky … Celý příspěvek

Po čtvrt roce žáci V.C znovu u prvňáků

23. února 2017 navštívili žáci V.C žáky z I.D. Proč? Aby si ověřili, jak malí žáčci pracují se slabikáři, které v listopadu dostali. Prvňáci starší spolužáky přivítali krátkou říkankou a samozřejmě jim ukázali, jak pracují se slabikáři a jak dobře se již naučili číst.
Páťáci s nimi na oplátku v rámci probíhajícího masopustu vyráběli škrabošky, pro jejichž výrobu si předpřipravili šablony, aby prvňáčci výrobu bez problému zvládli. Obě třídy … Celý příspěvek

Konference „Parlamentní malé(h)ry“

V úterý 21. 2. byli zástupci naší žákovské rady na konferenci žákovských parlamentů, která se konala v sále MČ Brno – Líšeň.

Debatovali jsme o tom, jestli je dobré mít na škole parlament (žákovskou radu), a také, co by měl dělat. Vše začalo slavnostním zahájením, kdy měl úvodní slovo pan starosta MČ Líšeň Mgr. Břetislav Štefan a pan ředitel ZŠ Masarova Mgr. Ivo Zálešák.

Mohli jsme sledovat, jak zasedá parlament ZŠ Masarova aneb „Masařky“ a o čem se tam debatuje. Následovaly workshopy na … Celý příspěvek

Já rád rytmus Ty rád rytmus

Dne 28. 2. 2017 jsme se zúčastnili hudebního programu v Klubu Leitnerova, nazvaného Já rád rytmus Ty rád rytmus. Při cestě do divadla jsem si mysleli, že to nebude vůbec zajímavé. Nakonec jsme ale byli velice překvapeni. Hudebním programem nás provázeli dva milí a zábavní herci.

Pokud se spolu s mou spoluspisovatelkou nemýlíme, tak nás provedli … Celý příspěvek