Škola poskytující nezbytnou péči od 14. 10. 2020

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b byla vybrána od 14. 10. 2020 jako jedna ze čtyř škol poskytujících nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí na území města Brna.

Žádáme rodiče, kteří využijí možnosti umístit dítě v době od 14. října 2020 v naší škole, aby pokud možno předem kontaktovali ředitelku školy RNDr. Jarmilu Bavlnkovou (e-mail: jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz, tel.: 605 947 828) a při nástupu dítěte odevzdali vyplněné čestné prohlášení s kontakty na zákonné zástupce (viz příloha). Vstup do školy bude přes Byteček školní družiny u hlavního vchodu z ulice Křídlovická.

Dítě bude mít s sebou materiály pro distanční výuku z kmenové školy (případně přístupové údaje do školních elektronických systémů), školní potřeby, svačinu, pití, přezůvky, knihu, hry… Dětem bude umožněno plnění úkolů na počítačích v počítačové učebně.
V případě zájmu o oběd ve školní jídelně kontaktujte Školní jídelnu Nádvorní 1 – telefon 543 213 232, e-mail: cupakova.1@seznam.cz.

Čestné prohlášení