Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím při zápisu dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře. Naším poradenským zařízením je
Pedagogicko-psychologická poradna Kohoutova 4, 613 00 Brno.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech … Celý příspěvek

Projekt Edison

V novém školním roce se naše škola zapojí do projektu EDISON. Již v červnu jsme podepsali smlouvu o spolupráci se společností AIESEC. Tento projekt proběhne v pěti pracovních dnech v týdnu 15. – 19. 10. 2012.

První školní týden

V pondělí 3. září 2012 v 8.30 h přivítají třídní učitelé prvních tříd naše prvňáčky.

Ostatní žáci se setkají se svými učiteli před školou v 8.00 h. Ve škole se všichni žáci zdrží do 9.40 h. Žáci dostanou základní informace o organizaci nového školního roku.

Informace školní družiny pro rodiče

Stane-li se Vaše dítě žákem naší základní školy, není samozřejmostí, že je přijato k docházce do školní družiny.

Zákonní zástupci dítěte se musí informovat o možnosti a pravidlech přijetí žáka do školní družiny.

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka ŠD

Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti a poznat vzdělávací systémy v Evropě.

Informace o škole

ZŠ a MŠ Křídlovická je centrem vzdělání, osobnostního rozvoje

a volnočasových aktivit pro žáky školy i širší veřejnost

  • DSC_7128V naší škole učíme děti zodpovědnosti k sobě i k druhým, samostatnosti a spolupráci. Tyto principy jsou základem daltonského vyučování, jež je součástí naší školy od r. 1996. ZŠ a MŠ Křídlovická je členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. … Celý příspěvek

Poloha školy

Funkcionalistická budova školy se nachází v centru města Brna, necelých 10 minut chůze od hlavního vlakového nádraží.