Informace ŠD

Prosíme zákonné zástupce, kteří  nezaplatili za školní družinu, aby okamžitě platbu uhradili. Částka 300 Kč  je za období únor a březen 2020. Variabilní symbol je stejný jako v I. pololetí školního roku 2019/2020. Za období duben až červen 2020 je úplata za ŠD zrušena. Mifková Radmila

Organizace obědů pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Harmonogram odchodů na obědy

4. a 5. ročník 12.00–12.20 h

1. ročník 12.20–12.40 h

2. a 3. ročník 12.40–13.00 h

Pokud máte ve škole dvě a více dětí, které chodí na oběd a nechodí do družiny, prosíme, aby si starší sourozenec vyzvedl mladšího ve 12.00 h a šli společně na oběd, ať na sebe nemusí čekat.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost při organizaci nástupu dětí do školy.

Věříme, že vše společně zvládneme.

J. Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

Poděkování

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali panu Tomáši Krmíčkovi za bezplatné zapůjčení dezinfekčního přístroje. Díky panu Krmíčkovi jsou naše třídy připraveny na nástup našich dětí nadstandardním způsobem. Velmi si jeho podpory vážíme.

Děkujeme!

Za vedení školy Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

Organizační pokyny pro nástup žáků do školy od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 bude škola otevřena pro dobrovolnou docházku žáků do školy v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss)

Zde najdete organizační pokyny:

  • V pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy je zákonný zástupce povinen předat škole čestné prohlášení, které obsahuje písemné potvrzení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory včetně doporučení a také prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení toho, že se neprojevily v posledních dvou týdnech u dítěte příznaky virového infekčního onemocnění) s aktuálním … Celý příspěvek
  • Vstupní test do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

    Vstupní test do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční dne 10. června 2020. Všichni přihlášení obdrží podrobnější informace prostřednictvím emailu zhruba týden před konáním testu.

    Elektronické přihlášky budou přijímány do neděle 17. května do 24.00 h.

    Barevné dny – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

    V následujícím příspěvku se můžete seznámit s vyhodnocením barevných dnů, taktéž jsou z něj přístupny všechny tři galerie, a to bílá, modráčervená. Ještě jednou všem děkujeme za účast a doufáme, že jste si barevné dny náležitě užili!