Žákovská rada

První schůzka se letos uskuteční v pondělí 24. září v klubovně. Právě probíhá příprava na volební kampaň kandidátů do vedení Žákovské rady.  Volební týden nás čeká od pondělí 17. září do pátku 21. září 2012. V pondělí, úterý a středu proběhne prezentace jednotlivých zástupců tříd. Kandidáti se představí ve svých videospotech. Tyto budou k vidění na chodbě ve druhém patře. Volby probíhají ve čtvrtek a pátek ve studovně.

Třídní schůzky

V pondělí 17. září 2012 se uskuteční třídní schůzky. Na prvním stupni je začátek stanoven na 16.00 h a na druhém stupni na 17.00 h.  Informační schůzka k zájezdu do Velké Británie se uskuteční v 16:15 v učebně informatiky. RSR proběhne již v úterý 11. září 2012 v 17.00 h.

Zlatý certifikát SCIO

http://www.scio.cz/1_images/banerZC1.jpgNa základě realizace evaluačních projektů společnosti Scio ve školních letech 2008/2009–2011/2012 získala naše škola Zlatý certifikát SCIO.

Desatero pro rodiče předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Celý příspěvek

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný … Celý příspěvek

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím při zápisu dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře. Naším poradenským zařízením je
Pedagogicko-psychologická poradna Kohoutova 4, 613 00 Brno.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději však do … Celý příspěvek

Projekt Edison

V novém školním roce se naše škola zapojí do projektu EDISON. Již v červnu jsme podepsali smlouvu o spolupráci se společností AIESEC. Tento projekt proběhne v pěti pracovních dnech v týdnu 15. – 19. 10. 2012.