Konzultační hodiny – 1. stupeň 2017/2018

Jméno a příjmení Den Čas Místnost Mgr. Naděžda Čagalová út 13.30–14.30 113, I.A RNDr. Jaromíra Čáslavská po 11.50–12.50 4, V.C Mgr. Jana Drexlerová st 13.00–14.00 Mgr. Iva Fryaufová út 13.10–14.00 125, I.C Mgr. Jitka Hajská út 12.00–12.50 124, III.D Mgr. Naděžda Jiráčková st  14.30–15.30  111, II.A PaedDr. Jana Klodnerová út 14.00–14.45 123, II.B Mgr. Lucie Kružíková út 14.00–14.45 Mgr. Michaela Kůrová út 13.00–13.45 Mgr. Eva Lišková pá 12.50–13.35 122, III.C Mgr. Dana Nováčková PhDr. Alena Nováková čt 13.00–14.00 140, I.B Mgr. … Celý příspěvek

Speciální pedagogika

Děti s vývojovými poruchami učení na naší škole

Při posouzení jednotlivých potíží hraje důležitou úlohu učitelská diagnostika. Je východiskem pro vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Učitel se podílí na vypracování školního dotazníku. Ten je vypracován na požádání pedagogicko psychologické poradny a se souhlasem rodičů je podkladem k celkovému vyšetření jedince. Sleduje základní oblasti potíží ve čtení, v psaní, v počítání a ostat. předmětech. Pozornost věnuje úrovni řečového projevu, schopnosti soustředit se, projevům chování dítěte. Další oblastí je adaptace na školní klíma třídy, spolupráce se spolužáky, … Celý příspěvek

Asociace českých daltonských škol

Asociace českých daltonských škol vznikla v roce 1996 za podpory Školského úřadu (nyní Odboru školství Magistrátu města Brna) a holandských daltonských odborníků. Zakládajícími členy byly čtyři brněnské základní školy Husova, Chalabalova, Křídlovická a Mutěnická. V současné době s Asociací aktivně spolupracují desítky škol z celé ČR, Slovenska a zahraničí.

Dalton, to je samostatnost, svoboda, spolupráce

V naší MŠ máme už několik let předškolní oddělení pracující na základě daltonských principů, což se pozitivně projevuje při přechodu na ZŠ. Děti jsou na formy daltonské práce zvyklé a plynule se zapojují i do školních činností. Pokud Vaše dítě nenavštěvovalo Daltonskou školku, rozhodně to není problém.

Zpráva o činnosti ŽR ve šk.roce 2011/2012

 

V letošním školním roce bylo vedení žákovské rady ( dále už jen ŽR) následující:
1. předseda ŽR – Michal Pecháček
2. místopředseda ŽR – Adam Gregor
3. sekretář/ka – Michaela Hrozová
4. pokladník – Petr Kaš a Pavel Šmarda.

Uzavření klubu před prázdninami

V letošním roce se již pátým rokem setkávali děti každý druhý pátek v našem Klubu dětí a jejich rodičů. Poslední schůzka je věnována našim brněnským zajímavostem. Byli jsme již v nejvyšší budově a u nejhlubší studny. V pátek 8. června jsme se svezli nejdelší tramvajovou soupravou.

Nový dopis od Edwina

Další zprávy od našeho adoptivního syna dorazily v měsíci červnu. Edwin ukončil první trimestr závěrečného ročníku střední školy. Kromě jeho dopisu jsme obdrželi i vysvědčení a aktuální fotografii.

Cyklozávod 2012

(Jiří Stibor, Sport, 01.06.2012)
Jednou z aktivit pořádaných v rámci letního sportovního dne naší školy byl tradiční cyklozávod. Letos se nám bohužel sešlo výrazně méně účastníků než v minulých letech, a proto jsme tentokrát vyrazili bez asistence městské policie. Letošní trasa vedla na medlánecké letiště, kde na žáky čekala „rychlostní“ zkouška s jednoduchými doplňkovými úkoly. Po závodě jsme se po zásluze odměnili kofolou v místní restauraci. Přesun po cyklostezce i samotný závod proběhl až na pár odřenin bez problémů. Všichni jsme si tento den „v sedle“ … Celý příspěvek

Co se dělo v klubu 4. května 2012?

V pátek 4. května jsme se vydali do Technického muzea v Brně. Tentokrát jsme vynechali zajímavé expozice a páteční odpoledne jsme strávili pouze v Technické herně pro malé i velké. Žáci si mohli na několika desítkách interaktivních pracovišť vyzkoušet principy a zákonitosti mechaniky, elektrotechniky, optiky a akustiky.

Co se dělo v klubu 20. dubna 2012?

-195,80 °C – to je teplota, při které vře dusík a mění se z kapaliny na plyn. Tak tuhletu zvláštní kapalinu měli možnost pozorovat všichni „klubáci“ v pátek na naší škole. Nejenom tuto kapalinu, ale hlavně její nečekané a překvapující účinky na věci běžné potřeby.

Křídlovická laťka

(Aleš Kottek, Sport, 08.04.2012)
Páteční dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Už před osmou hodinou ranní se ve ztichlé tělocvičně tyčily ke stropu stojany na laťku. Žíněnky z doskokového sektoru vyčkávaly na první odvážné pokořitele výšek. Tou dobou nikdo z nás kantorů netušil, jak strhující podívané budeme svědky.

Košíková

(Jiří Stibor, Sport, 08.04.2012)
Naše lvice
Ve čtvrtek 22. března se dívky z 8. a 9. ročníku zúčastnily okresního kola v košíkové, které proběhlo na Klasickém a španělském gymnáziu Vejrostova. V prvním zápase po velmi dobrém a bojovném výkonu náš tým podlehl domácímu týmu, pozdějším vítězkám turnaje. Další zápasy skončily naším bezpečným vítězstvím a „jen“ bronzovou medailí.
Turnaje se zúčastnily Madla a Běta Heroschovy, Míša Hrozová, Katka Císařová, Ester Šopíková, Zuzka Šimečková a Andrea Georgiadisová.