Poloha školy

Funkcionalistická budova školy se nachází v centru města Brna, necelých 10 minut chůze od hlavního vlakového nádraží.

Základní informace – 2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tématické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2017/2018

 

Jméno a příjmení Den Čas Místnost RNDr. Jarmila Bavlnková út 14.00–16.00 ředitelna Mgr. Helena Církvová út 13.45–14.30 16, kab. D Mgr. Vladimíra Gregorová po 10.00–10.45 22, kab. Př Mgr. Lenka Hofírková po 8.55–9.40 8, kab. Č Mgr. Magdalena Jašková st 14.00–16.00 20, kab. VP Mgr. Aleš Kottek st 14.30–15.15 kab. TV Mgr. Helena Králová Mgr. Eva Lichková po 10.55–11.40 kab. TV Mgr. Tomáš Mičola út 12.45–13.30 16, kab. D Mgr. Dagmar Muzikářová pá 10.00–11.00 26, kab. M Mgr. Miloslava Mužíková … Celý příspěvek

Základní informace – 1. stupeň

Na prvním stupni naší školy je tradicí velmi dobrá spolupráce s okolními mateřskými školami.
Od 1. ledna 1996 je MŠ Křídlovická 30b integrována jako oddělení předškolní výchovy základní školy, což znamená těsnou návaznost výchovně vzdělávacího programu MŠ a 1. ročníků.

Třídní učitelé – 1. stupeň 2017/2018

Mgr. Naděžda Čagalová, I.A nada.cagalova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, I.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, I.C iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Jiráčková, II.A nada.jirackova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, II.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová, II.C iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, II.D dana.novackova@zskridlovicka.cz

Mgr. Yveta Škorpíková, III.A  yveta.skorpikova@zskridlovicka.cz

třída II.B ze školního roku 2016/2017 byla rozdělena

Mgr. Eva Lišková, III.C Celý příspěvek

Konzultační hodiny – 1. stupeň 2017/2018

Jméno a příjmení Den Čas Místnost Mgr. Naděžda Čagalová út 13.30–14.30 113, I.A RNDr. Jaromíra Čáslavská po 11.50–12.50 4, V.C Mgr. Jana Drexlerová st 13.00–14.00 Mgr. Iva Fryaufová út 13.10–14.00 125, I.C Mgr. Jitka Hajská út 12.00–12.50 124, III.D Mgr. Naděžda Jiráčková st  14.30–15.30  111, II.A PaedDr. Jana Klodnerová út 14.00–14.45 123, II.B Mgr. Lucie Kružíková út 14.00–14.45 Mgr. Michaela Kůrová út 13.00–13.45 Mgr. Eva Lišková pá 12.50–13.35 122, III.C Mgr. Dana Nováčková PhDr. Alena Nováková čt 13.00–14.00 140, I.B Mgr. … Celý příspěvek

Speciální pedagogika

Děti s vývojovými poruchami učení na naší škole

Při posouzení jednotlivých potíží hraje důležitou úlohu učitelská diagnostika. Je východiskem pro vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Učitel se podílí na vypracování školního dotazníku. Ten je vypracován na požádání pedagogicko psychologické poradny a se souhlasem rodičů je podkladem k celkovému vyšetření jedince. Sleduje základní oblasti potíží ve čtení, v psaní, v počítání a ostat. předmětech. Pozornost věnuje úrovni řečového projevu, schopnosti soustředit se, projevům chování dítěte. Další oblastí je adaptace na školní klíma třídy, spolupráce se spolužáky, … Celý příspěvek

Asociace českých daltonských škol

Asociace českých daltonských škol vznikla v roce 1996 za podpory Školského úřadu (nyní Odboru školství Magistrátu města Brna) a holandských daltonských odborníků. Zakládajícími členy byly čtyři brněnské základní školy Husova, Chalabalova, Křídlovická a Mutěnická. V současné době s Asociací aktivně spolupracují desítky škol z celé ČR, Slovenska a zahraničí.

Dalton, to je samostatnost, svoboda, spolupráce

V naší MŠ máme už několik let předškolní oddělení pracující na základě daltonských principů, což se pozitivně projevuje při přechodu na ZŠ. Děti jsou na formy daltonské práce zvyklé a plynule se zapojují i do školních činností. Pokud Vaše dítě nenavštěvovalo Daltonskou školku, rozhodně to není problém.

Zpráva o činnosti ŽR ve šk.roce 2011/2012

 

V letošním školním roce bylo vedení žákovské rady ( dále už jen ŽR) následující:
1. předseda ŽR – Michal Pecháček
2. místopředseda ŽR – Adam Gregor
3. sekretář/ka – Michaela Hrozová
4. pokladník – Petr Kaš a Pavel Šmarda.

Uzavření klubu před prázdninami

V letošním roce se již pátým rokem setkávali děti každý druhý pátek v našem Klubu dětí a jejich rodičů. Poslední schůzka je věnována našim brněnským zajímavostem. Byli jsme již v nejvyšší budově a u nejhlubší studny. V pátek 8. června jsme se svezli nejdelší tramvajovou soupravou.

Nový dopis od Edwina

Další zprávy od našeho adoptivního syna dorazily v měsíci červnu. Edwin ukončil první trimestr závěrečného ročníku střední školy. Kromě jeho dopisu jsme obdrželi i vysvědčení a aktuální fotografii.

Cyklozávod 2012

(Jiří Stibor, Sport, 01.06.2012)
Jednou z aktivit pořádaných v rámci letního sportovního dne naší školy byl tradiční cyklozávod. Letos se nám bohužel sešlo výrazně méně účastníků než v minulých letech, a proto jsme tentokrát vyrazili bez asistence městské policie. Letošní trasa vedla na medlánecké letiště, kde na žáky čekala „rychlostní“ zkouška s jednoduchými doplňkovými úkoly. Po závodě jsme se po zásluze odměnili kofolou v místní restauraci. Přesun po cyklostezce i samotný závod proběhl až na pár odřenin bez problémů. Všichni jsme si tento den „v sedle“ … Celý příspěvek