Návrat žáků do školy

Zařazeno v:

Od pondělí 30. 11. 2020 je z rozhodnutí MŠMT povolena osobní přítomnost ve škole i žákům 3. až 9. ročníku základní školy. Pro žáky 3.–5. ročníku a 9. ročníku se tedy obnovuje povinná prezenční výuka bez omezení, pro žáky 6.–8. ročníku rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). V týdnu od 30. 11. budou ve škole přítomny třídy VI. A, B, C a třída VII. B. Distančně se budou vzdělávat třídy VII. A, C a třídy VIII. A, B, C. V týdnu od 7. 12. budou ve škole třídy VII. A, C a VIII. A, B, C, ostatní třídy (VI. A, B, C a VII. B) se budou vzdělávat distančním způsobem.

Bližší informace najdete v elektronické žákovské knížce.