Informace o právnické osobě, kontakty a úřední hodiny

Název právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace

Zřizovatel školy
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69

Den vzniku: 1. 7. 1993

Přesná adresa školy
Základní škola a mateřská škola Brno
Křídlovická 30b, 603 00 Brno
ič: 485 12 630

Bankovní účet školy
KB Brno–město
29538621/0100


Kancelář školy
telefon: 543 212 716 nebo 605 253 893
fax: 543 213 523
email: kancelar@zskridlovicka.cz

Elektronická podatelna
epodatelna@zskridlovicka.cz

ID datové schránky: vqnmbyb


První stupeň
telefon: 543 212 812 nebo 605 253 894


Školní družina
Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
pondělí 15.00–16.00 h, ŠD domeček
telefon: 733 530 198


Školní jídelna
telefon: 543 213 232
Stránky školní jídelny


Rada sdružení rodičů
email: kridlo@zskridlovicka.cz


Mateřská škola
Ivana Resslová, skolka@zskridlovicka.cz
tel. 543 213 367

Ředitelka školy
RNDr. Jarmila Bavlnková, jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz
úterý 14.00–16.00 h, středa 13.30–14.30 h
ředitelna školy
tel. 543 213 523, 605 947 828


Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Mgr. Naděžda Čagalová nada.cagalova@zskridlovicka.cz
tel. 730 150 277


Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Mgr. Martina Šatinská, martina.satinska@zskridlovicka.cz
pondělí 15.00–16.00 h, kancelář ZŘ
tel. 543 212 716, klapka 29, 733 578 778


Výchovná poradkyně
Mgr. Magdalena Jašková, magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz
středa 15.15–16.15 h, kabinet VP


Školní psycholog
Mgr. Bc. Petra Hovězáková, petra.hovezakova@zskridlovicka.cz
Konzultace vždy po předchozí domluvě
pondělí–pátek 8.00–16.00 h
tel. 543 212 716 klapka 53

 

 

 

 

Omluvy žáků
denně od 7.20 h, tel. 543 212 716

Hlavní účel a předmět činnosti školy
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, byla zřízena Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna zřizovací listinou ze dne 23. 6. 1993.

Poskytuje základní a předškolní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy, který je jmenován a může být odvolán v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy určuje statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Veškeré dotazy směřujte, prosím, na elektronickou podatelnu školy, případně na kancelář školy (7–15.30 hodin).

Výroční zpráva
Školní řád 2016/2017
Školní vzdělávací program je k dispozici na vrátnici školy, případně v ředitelně.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.