Klub dětí a jejich rodičů

 TitulníVe spolupráci s Dětskou mensou byl k 27. 11. 2007 založen Klub nadaných dětí a jejich rodičů, později jen Klub dětí a jejich rodičů. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, týmové hry, exkurze a diskuzní fórum rodičů. Klub je otevřený rodičům i nadaným dětem ve věku 5 – 11 let.

Klub sdružuje děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou úvahou, děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to i v sociální oblasti, kdy je potřeba ve velkém kolektivu mnohdy silných osobností respektovat jeden druhého a podřídit se pravidlům vnějším i vnitřním. Činnost klubu zajišťují pedagogové naší školy. Děti a často i někteří rodiče se scházejí pravidelně každý druhý pátek v odpoledních hodinách.

Rodiče pomáhají organizovat život klubu, vedou některé schůzky, dodávají tipy pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky, hrají s dětmi hry a vysvětlují jim pravidla. Klub má díky rodičům a příspěvku MENSY České republiky, s níž velmi úzce spolupracujeme, velké množství deskových her. Dále se děti rozvíjejí v oblasti intelektové i praktické, a to formou řešení problémových úkolů, kvízů, hádanek, rébusů, skládanek, prací při výukových programech… Poznávají zajímavá místa Brna a různá veřejnosti nedostupná pracoviště.

Odkaz na spolupracující organizaci
Mensa ČR

Jak to chodí letos v Klubu dětí a jejich rodičů
Klub dětí a jejich rodičů se ve školním roce 2016-2017 otevírá opět všem šikovným, zvídavým a hravým dětem, kterým učení čehokoliv nového nedělá problémy. A to již po desáté.

Scházíme se každý druhý pátek v době od 13.30 hodin do 15.00 hodin. Schůzky probíhají ve škole i mimo školu. Seznam termínů schůzek níže.

Děti, jež navštěvují školní družinu, jsou před začátkem schůzky z družiny uvolněny a po schůzce odvedeny zpět do školní družiny. Schůzky konající se mimo školu probíhají ve zvláštním režimu, který je dopředu oznámen.

Vedoucí Klubu dětí a jejich rodičů pro tento školní rok:

PaedDr. Jana Klodnerová… jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Strnadová… eva.strnadova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová …  jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr.Aleš Kottek… ales.kottek@zskridlovicka.cz

V letošním školním roce je činnost klubu doplněna možností navštěvovat kroužek Věda nás baví a prací v hodinách Mladého badatele.

Více na http://www.vedanasbavi.cz/. Koordinátor: ksvandova@vedanasbavi.cz.

Časový plán schůzek i bližší informace o nové schůzce viz níže.

Historie činnosti klubu je zmapována na našich stránkách a na stránkách Mensy ČR.

Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.

Naše schůzky v tomto školním roce

16.9. 2016 První setkání

30.9. 2016 Otevřená zahrada

14.10. 2016

11.11. 2016

25.11. 2016

6.12. 2016 Herní den s Mensou

9.12. 2016

6.1. 2017

20.1. 2017

17.2. 2017

3.3. 2017

31.3. 2017

28.4. 2017

12.5. 2017

26.5. 2017

9.6. 2017

23.6. 2017


Historie schůzek Klubu dětí

Zpět na Nadané děti

Komentáře jsou uzavřeny.