Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný … Celý příspěvek

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím při zápisu dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře. Naším poradenským zařízením je
Pedagogicko-psychologická poradna Kohoutova 4, 613 00 Brno.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději však do … Celý příspěvek

Projekt Edison

V novém školním roce se naše škola zapojí do projektu EDISON. Již v červnu jsme podepsali smlouvu o spolupráci se společností AIESEC. Tento projekt proběhne v pěti pracovních dnech v týdnu 15. – 19. 10. 2012.

Informace o škole

ZŠ a MŠ Křídlovická je centrem vzdělání, osobnostního rozvoje

a volnočasových aktivit pro žáky školy i širší veřejnost

  • V naší škole učíme děti zodpovědnosti k sobě i k druhým, samostatnosti a spolupráci. Tyto principy jsou základem daltonského vyučování, jež je součástí naší školy od r. 1996. ZŠ a MŠ Křídlovická je členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. Výuka je založena na týmové spolupráci všech pedagogů; praktické zkušenosti jsme čerpali v Nizozemí … Celý příspěvek

Poloha školy

Funkcionalistická budova školy se nachází v centru města Brna, necelých 10 minut chůze od hlavního vlakového nádraží.

Základní informace – 2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tématické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2019/2020

 

Jméno a příjmení Den Čas Místnost RNDr. Jarmila Bavlnková út 14.00–16.00 ředitelna Mgr. Doris Adlerová po 13.30–14.15 30, kab. F Mgr. Helena Církvová čt 12.45–13.30 16, kab. D Mgr. Vladimíra Gregorová st 8.00–8.45 22, kab. Př Mgr. Anna Haisová út 11.50–12.30 26, kab. M Mgr. Barbora Hašková po 12.00–12.45 30, kab. F Mgr. Lenka Hofírková út 10.00–10.45 8, kab. Č Mgr. Magdalena Jašková čt 14.00–16.00 20, kab. VP Mgr. Aleš Kottek st 14.30–15.00 3 Mgr. Nicole Kráčmanová st 11.50–12.35 30, … Celý příspěvek

Základní informace – 1. stupeň

Na prvním stupni naší školy je tradicí velmi dobrá spolupráce s okolními mateřskými školami.
Od 1. ledna 1996 je MŠ Křídlovická 30b integrována jako oddělení předškolní výchovy základní školy, což znamená těsnou návaznost výchovně vzdělávacího programu MŠ a 1. ročníků.