Absolventské projekty 2014/2015

AP_2015Absolventské projekty jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít si zasloužený osobní úspěch. Fotogalerie z loňska.

Přijímací řízení 2014/2015

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení – 1 až 2 přihlášky – do 15. 3. 2015 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2014).
Druhé a další kola přijímacího řízení – neomezený počet přihlášek – vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.
Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.

Přijímací řízení – pilotní ověření

Organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Zde najdete dokumenty, které obsahují informace pro uchazeče o čtyřleté obory vzdělání a o obory vzdělání šestileté gymnázium.

Informace-k-PO PR_2015-uchazeci_ctyrlete-obory

Informace-k-PO PR_2015-uchazeci_sestilete-gymnazium

Testování žáků devátého ročníku (SCIO)

V pondělí 3. listopadu začíná srovnávací testování devátých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) a Stonožka (STZŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.

Veletrh odborného vzdělávání

DSC_3668Žáci 9. ročníku se v úterý a ve středu zúčastnili sedmého ročníku Veletrhu odborného vzdělávání, který se již tradičně koná v rámci 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Ve společné expozici Jihomoravského kraje se akce zúčastnilo 18 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které mají ve studijním a učebním programu obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku a informační technologie. Akce proběhla  v pavilonu „Z“ brněnského výstaviště. Podrobnosti … Celý příspěvek

Chystáme se s  žáky 9. ročníku do Ostravy – Vítkovic

Umožní nám to finanční podpora z projektu Příprava žáků pro reálný život ve společnosti aneb propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí. Navštívíme prostory, ve kterých si žáci mohou učební látku propojit s praktickými ukázkami a prožít situace z technického provozu.

Na oficiálním portálu Statutárního města Ostravy si můžeme přečíst:

Pro veřejnost se otevřela naučná a prohlídková trasa v areálu národní kulturní památky zařazené do Evropského kulturního dědictví. Vysoká pec č. 1 se proměnila v šedesát metrů vysokou vyhlídkovou věž. Na vrchol se návštěvník … Celý příspěvek

XIX. veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2013

Ve dnech 22. – 23. 11. 2013 se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, a.s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který bude již po třinácté organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.

Provozní doba veletrhu:
22. 11. 2013 od 9.00 do 18.00 hodin
23. 11. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin.
Více na: www.jilova.cz

 

Termíny přijímacího řízení na střední školy

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.).

Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním … Celý příspěvek