Program o mediální gramotnosti pro žáky 9. ročníku

Nina Krausová, studentka žurnalistiky a bývalá žákyně naší školy, přišla za námi do školy a zrealizovala ve vyučovacích hodinách výchovy k občanství program pro deváťáky na téma mediální gramotnost. Svěžím a zajímavým způsobem vysvětlovala, diskutovala a pomohla najít odpovědi či poskytla cestu, jak přemýšlet nad každodenní záplavou informací, se kterou je dobré se vypořádat kriticky, ale i bez zbytečné hysterie.

Nino, děkujeme za zajímavý a užitečný program.

Kariérové poradenství: Kurz digitální fotografie na SŠ Charbulova

Ve středu 20. února žáci 9. ročníku navštívili v rámci kariérového poradenství dislokované pracoviště střední školy Brno Charbulova. V programu pořádané školou měli naši žáci možnost si vyzkoušet práci s digitálním fotoaparátem v učebnách pro digitální fotografii a následně fotografie upravit ve specializovaném software Adobe Photoshop. Zde máte možnost zhlédnout některé práce našich žáků.

Celý příspěvek

Kariérové poradenství: Návštěva SPŠ a VOŠ Sokolská pro žáky 9. ročníku

Ve čtvrtek 7. března 2019 jsme navštívili program „Technické novinky na Sokolské“. Žáci byli v rámci programu seznámeni se základními informacemi týkajícími se školy a jejími možnosti, jež probíhají nad rámec výuky. Následovala prohlídka školy, kde jsme například jako první mohli vidět novou učebnu 3D projekce s virtuální realitou, dále následovaly učebny počítačové grafiky, učebna praktické výuky věnovaná oboru automatizace a programování CNC strojů. V učebně počítačové grafiky měli žáci možnost zhlédnout ročníkovou práci studentů čtvrtého ročníku ve specializovaném software Solidworks.  Žáci si také vyzkoušeli … Celý příspěvek

Nácvik polonézy na společenský večer

Vybraní žáci devátého ročníku již od začátku února pilně nacvičují s tanečním mistrem panem Daliborem Ficem polonézu, kterou zatančí na tradičním společenském večeru. Ten se koná 31. března v Kulturním domě Rubín v Brně od 18.00 do 24.00 hodin.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v kanceláři školy nebo v době konání akce přímo na místě.

Celý příspěvek

Předávání vysvědčení žákům devátého ročníku na radnici MČ Brno-střed

DSC_0342Poslední školní den čekala na žáky devátého ročníku, místo známé cesty do školy, cesta na radnici MČ Brno-střed. Ve společenském sále radnice převzali z rukou první místostarostky JUDr. Michaely Dumbrovské, paní ředitelky RNDr. Jarmily Bavlnkové a svých třídních učitelek – Mgr. Vladimíry Gregorové, Mgr. Martiny Ščerbejové, Ph.D. a Mgr. Renáty Vídenské poslední vysvědčení, pochvaly a ocenění ze zákládní školy.

Celý příspěvek

Absolventské projekty 2015/2016 – vyhodnocení

vyhodnocení01Ve středu 1. června a ve čtvrtek 2. června proběhlo před dvěma komisemi 47 prezentací absolventských projektů žáků devátého ročníku naší školy. Žáci představili výsledky své téměř čtyřměsíční práce na zvoleném tématu. Hodnocena byla úroveň zpracování textového dokumentu, prezentace, mluveného projevu a celkového vystupování.

  vyhodnocení02Celý příspěvek

Hledáme nejlepšího mladého chemika

chemiciNa naší škole je mnoho výborných mladých chemiků, z nichž dva nejúspěšnější – František Janeček a Tomáš Popov, se zúčastnili v pátek 5. února 2016 krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika pořádané SPŠCH Brno. Po náročné laboratorní práci a teoretickém testu měli kluci možnost nahlédnout do farmaceutické laboratoře firmy Synthon Blansko, v níž se vyrábějí skutečná léčiva světové kvality. Po obědě nás čekalo slavnostní vyhodnocení. A bylo z čeho se radovat! Franta díky svým vědomostem obsadil … Celý příspěvek

XXI. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2015

Ve dnech 20. – 21. 11. 2015 se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, a.s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol.  Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. Podrobnější informace najdete na Veletrh SŠ 2015.

Provozní doba veletrhu:
20. 11. 2015 od 9.00 do 18.00 hodin
21. 11. 2015 od 9.00 do 17.00 hodin.

Testování žáků 9. ročníku (SCIO)

Od pondělí 2. listopadu do pondělí 9. listopadu  2015 se žáci devátých tříd naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu.

Webové stránky SCIO 

Pokyny najdete zde: instrukce