Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů

Tato stránka je určena všem, žákům i učitelům, kdo chtějí psát hezky a česky. Najdete zde Manuál pro zpracování elektronických dokumentů a jejich prezentaci, vzorové práce a prezentace, logo školy, odkaz na stránky zabývající se typografií a další užitečné informace a odkazy.

Projekt Edison

V novém školním roce se naše škola zapojí do projektu EDISON. Již v červnu jsme podepsali smlouvu o spolupráci se společností AIESEC. Tento projekt proběhne v pěti pracovních dnech v týdnu 15. – 19. 10. 2012.

Základní informace – 2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tématické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2017/2018

 

Jméno a příjmení Den Čas Místnost RNDr. Jarmila Bavlnková út 14.00–16.00 ředitelna Mgr. Helena Církvová čt 10.55–11.40 16, kab. D Mgr. Vladimíra Gregorová čt 14.00–15.00 22, kab. Př Mgr. Barbora Hašková po 13.35–14.15 30, kab. F Mgr. Lenka Hofírková po 12.00–12.30 8, kab. Č Mgr. Magdalena Jašková čt 14.00–16.00 20, kab. VP Mgr. Aleš Kottek čt 13.40–14.25 2 Mgr. Helena Králová po 13.00–14.00 20, kab. VP Mgr. Eva Lichková čt 10.55–11.40 51, kab. TV Mgr. Tomáš Mičola čt 12.45–13.30 16, … Celý příspěvek