Základní informace – 2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tématické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2017/2018

 

Jméno a příjmení Den Čas Místnost RNDr. Jarmila Bavlnková út 14.00–16.00 ředitelna Mgr. Helena Církvová út 13.45–14.30 16, kab. D Mgr. Vladimíra Gregorová po 10.00–10.45 22, kab. Př Mgr. Lenka Hofírková po 8.55–9.40 8, kab. Č Mgr. Magdalena Jašková st 14.00–16.00 20, kab. VP Mgr. Aleš Kottek st 14.30–15.15 kab. TV Mgr. Helena Králová Mgr. Eva Lichková po 10.55–11.40 kab. TV Mgr. Tomáš Mičola út 12.45–13.30 16, kab. D Mgr. Dagmar Muzikářová pá 10.00–11.00 26, kab. M Mgr. Miloslava Mužíková … Celý příspěvek