Chemie a světlo

Leden 2019 „přinesl světlo do naší laboratoře“. Díky participativnímu rozpočtu a s pomocí vašich hlasů žákovská rada zakoupila studentskou sadu pro pokusy s luminiscencí.
Zatím jsme tajemství, která kufřík skrývá, odhalovali v mladých badatelích a semináři z chemie. Připravili jsme fluorescein, barevné hydrogely a pomocí UV lampy odhalili chinin v toniku, opticky zjasňující prostředky v pracích prášcích a fluorit v zubních pastách.
Že nám to přináší … Celý příspěvek

55. ročník chemické olympiády

V prvním únorovém týdnu proběhlo na naší škole základní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěže, která se skládá z vypracování domácí teoretické části, praxe ve školní laboratoři a znalostního testu, se zúčastnili Viktor Fišer a Tomáš Názler … Celý příspěvek

Mladý chemik

V adventním čase se chystáme nejen na očekávané Vánoce, ale také pilně soutěžíme. V úterý 11. 12. 2018 proběhlo na SPŠ chemické v Brně druhé kolo soutěže Mladý chemik, které se pravidelně účastníme. Naši školu reprezentovala trojice Viktor Fišer, Tomáš Názler a Tomáš Palát z 9.C. V konkurenci 200 soutěžících se jim nepodařilo probojovat do třicítky nejlepších a postup do regionálního finále jim tak zůstal odepřen. I přesto … Celý příspěvek

Chemická olympiáda

Po Mladém chemikovi  se v Brně konal další chemický svátek v podobě okresního kola chemické olympiády kategorie D. Do něj ze školního kola postoupili Michal Liška, Mia Pařízková a Štěpán Loprais z IX.C. Po prověření teoretických, ale také praktických dovedností se stal Michal Liška úspěšným řešitelem.
Všem třem účastníkům blahopřejeme.

Mladý chemik

Regionální finále soutěže Mladý chemik proběhlo 10. února 2017. A již zná svého vítěze. Přestože není z naší školy, gratulujeme mu stejně jako ostatním soupeřům. Naši žáci se i přes můj ne příliš optimistický úvod dostali do „top ten“, a to … Celý příspěvek

Mladý chemik

Dne 11. pLogorosince se naši deváťáci zúčastnili druhého kola celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Z celkového počtu 150 soutěžících žáků z Jihomoravského kraje se chlapci umístili na předních místech: Franta Janeček získal páté místo, Tomáš Popov šesté místo a Ondra Zoblivý se umístil na krásném 22. místě. Všem třem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy, Frantovi a Tomášovi držím pěsti do dalšího kola.
Mgr. Daniela Szmeková

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR – finále

LogoVítek ProcházkaVe čtvrtek 11. června 2015 proběhl na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice 3. ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Soutěže, která je určena žákům 9. ročníků ZŠ, se v několika za sebou jdoucích kolech zúčastnilo více než 10 000 žáků z 10 pořadatelských center. Finalisté museli projít testem teoretických znalostí a dále na ně … Celý příspěvek

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Loga.inddCelostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které proběhne 11. června 2015 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, se blíží. Naše škola zde bude mít zastoupení díky Vítku Procházkovi.

Pozvánka – celostátní finále 2015

Chemická olympiáda 2014/2015 – krajské kolo

V pondělí se na SPŠ chemické v Brně sešlo 32 nejúspěšnějších řešitelů chemické olympiády 2014/2015 kategorie D z Jihomoravského kraje. Tuto kategorii tvoří žáci 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentoval Vítek Procházka, který obsadil pěkné 11. místo. V rámci základních škol obsadil Vítek místo druhé. Gratulujeme!

Okresní kolo chemické olympiády 2014/2015

V pondělí 9. března 2015 se uskutečnilo okresní kolo Chemické  olympiády 2014/2015 kategorie D na SPŠ chemické v Brně. Své zástupce vyslalo 22 základních škol a nižších gymnázií a 38 soutěžících řešilo teoretické úkoly, ale i ty praktické. Gratulujeme Vítkovi Procházkovi a Dominiku Lounkovi, že se stali úspěšnými řešiteli tohoto kola. Vítek obsadil pěkné 7. místo a zároveň byl nejlepším řešitelem mezi základními školami. Děkujeme za reprezentaci!

Chemická olympiáda – školní kolo kategorie D

Tak to máme za sebou… Pomyslili si jistě účastníci školního kola Chemické olympiády, které vyvrcholilo ve čtvrtek 12. 2. 2015 praktickou částí. Měli za sebou totiž obrovský kus práce.Na úvod bylo třeba zvládnout domácí teoretickou přípravu, následoval test teoretických znalostí a dále praktické laboratorní úlohy. Letošní ročník kategorie D byl zaměřen na nejrozšířenější prvky na Zemi a jejich sloučeniny. Úspěšnými řešiteli se stal Vítek Procházka z 9. B a Dominik Lounek z 9. C. a postupují do okresního kola, které proběhne 9. 3. 2015 na SPŠCH v Brně.

Mladý chemik – úspěchy našich žáků ve druhém kole soutěže

V pátek 12. prosince 2014 proběhlo na SPŠ chemické v Brně druhé kolo soutěže Mladý chemik, jíž se zúčastnilo 102 žáků základních škol Jihomoravského kraje, mezi kterými byli také žáci devátého ročníku ZŠ Křídlovická.

Závěrečná konference k projektu OPVK

…Pýcha mi není vlastní. Dnes se jí ale doslova dmu.Jsem pyšná na to, jakým způsobem naši školu reprezentovali žáci z IX. B na závěrečné konferenci k projektu se SPŠCH Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ, jehož součástí jsme byli dva roky.

Terka Svorová, Dominik Musil a Vítek Procházka z IX.B vystoupili s příspěvkem, který se týkal praktických laboratorních cvičení, a svou pečlivou přípravou, ale i bezprostředním projevem byli ozdobou této akce.

Mají můj velký dík.

Mgr. Dagmar Muzikářová