Adventní Krakov

Tento školní rok jsme se místo do předvánoční Vídně podívali do polského města Krakova. Vyjeli jsme z Brna po čtvrté hodině ráno. Město Krakov je druhé největší a jedno z nejstarších měst Polska. Proto bylo město až do roku 1596 hlavním městem Polska. Nachází se na jihu Polska. V městě nyní žije okolo … Celý příspěvek

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2019/2020

Olympiáda v českém jazyce (I. kategorie) je určena žákům 8. a 9. ročníku; obsahuje mluvnickou část, v níž žáci řeší rozmanité jazykové úlohy, a tvořivý slohový úkol na zadané téma. V letošním školním roce mohli žáci za svoji práci získat celkem 50 bodů.

Nejúspěšnějšími žáky byli:

1. Lucie Janíčková, IX.C, 43 bodů

2. Vít Vlach, IX.C, 41 bodů

2. Veronika Slaninová, IX.B, 41 bodů

2. Štěpán Horák, VIII.C, 41 bodů

2. Linda Drlíková, VIII.C, 41 bodů

IV. A a VII. A a jejich herní hodina

V rámci akcí partnerských tříd si VII. A připravila pro IV. A herní hodinu. V ní si mohli mladší žáci vyzkoušet různá stanoviště s rébusy, hádankami i jinými soutěžemi.
Spolupráce tříd je zdařilá a všichni se už těší na další společnou hodinu. Tu pro změnu připraví mladší těm starším.

Za obě třídy P. Klusáčková

Setkání partnerských tříd l.A a lX.A při slavnostním předávání slabikářů

 

Dne 20. 11. 2019 se sešly partnerské třídy I.A a IX.A při slavnostním okamžiku. Prvňáčci se naučili znát několik písmen a začínají číst první slova. Starší spolužáci za nimi přišli, aby jim předali krásné slabikáře. Bylo to krátké, ale velmi příjemné setkání dětí z obou tříd.

Velcí malým

Dne 18. listopadu 2019 slavnostně předali Slabikáře svým „malým“ spolužákům z I. B již „velcí“ spolužáci z IX. B. Společně si pak Slabikáře prohlédli a deváťáci pak zavzpomínali na své školní úspěchy i neúspěchy nejen ve čtení. Žákům obou stupňů se společná hodina moc líbila a plánují, že se spolu opět brzy setkají.

Za třídy I. B a IX. B     N. Čagalová

 

Matematické soustředění 9.C, Buchlovice 2019

23. října se třída 9.C vydala na své poslední třídenní soustředění, tentokrát do Buchlovic. Navštívili jsme pozdně renesanční zámek v Buchlovicích a někteří ochutnali velmi zajímavou vodu z nedalekého pramene Smraďavka. Na soustředění jsme podnikali klasické matematické aktivity jako skládání geometrických tvarů, počítání rovnic i starou dobrou vlajkovanou. Na náš výlet se můžete podívat sami v přiložené sbírce fotek.

 

Školní kolo v luštění SUDOKU

Hledáš náplň pro úterní odpoledne? Luštíš rád SUDOKU? Máš za sebou pár cvičných úloh, které jsou pro tebe nachystány vedle kabinetu matematiky na 2. stupni naší školy? Pak už nic nebrání tomu, abychom se všichni potkali na již tradičním školním kole této soutěže. Podrobnosti o konání soutěže najdeš v letáčku.

Irena Vokrojová, Pavla Weissová a Alena Vepřeková

Žáci sedmých tříd a projekt s názvem Obrana se týká všech – 31. října 2019

Ve čtvrtek 31. října žáci sedmých tříd absolvovali projekt s již zmíněným názvem, připomněli si vznik československých legií za 1. světové války, dozvěděli se, kde se nacházejí pomníky legionářů v Brně, poté cíle armády, a to nejen co se týče obrany státu před vnějším napadením, ale i např. jak vojáci pomáhají během povodní. Žáci byli poučeni, co by nemělo chybět v evakuačním zavazadle…

V druhé části projektu žáci prezentovali jimi vyhledané informace o hrdinovi, který je zaujal svou statečností. Byli skvěle připraveni, a tak jsme se … Celý příspěvek

Halloweenská dílnička partnerských tříd IV. A a VII. A

V letošním školním roce vytvořila třída IV. A  partnerství se třídou VII. A. Protože se žáci mezi sebou předtím neznali, pátek 1. listopadu byl dobrou příležitostí k prvnímu seznámení. V rámci  dílničky, kdy si starší děti „vzaly pod křídlo“ ty mladší, si všichni vyzkoušeli práci se dřevem. A protože jsme ten den slavili strašidelný Halloween, i zadání práce bylo velmi hrůzné. (Můžete se přesvědčit ve … Celý příspěvek