Vánoční jarmark – předání výtěžku

V lednu tohoto roku předaly předsedkyně žákovské ho parlamentu naší školy výtěžek Vánočního jarmarku Vendulce a její mamince. Všem, kteří se na jarmarku podíleli, ať už svojí prostou účastí nebo účinkováním či prodejem výrobků, tímto děkujeme. Má to smysl.

Žáci III.B a Fauna Moravy

Moravské zemské muzeum nabízí komentovanou prohlídku expozice Fauna Moravy. Výklad je zpracovaný specialisty Zoologického oddělení muzea, seznamuje děti s vybranými druhy savců, ptáků i ryb a zajímavostmi blízkými dětem. A právě tuto zajímavou výstavu navštívili žáci 3. B, aby doplnili svoje znalosti ze světa zvířat. Výklad byl doplněn soutěžními otázkami a hrami. Děti získaly informace odpovídající učebním osnovám a na … Celý příspěvek

Žáci V. A navštívili divadelní představení Kytice

 

Žáci V. A navštívili v divadle Radost představení Kytice. Připravovali se na ně četbou balad K. J. Erbena a po představení si vyzkoušeli napsat divadelní kritiku:

Herci přišli na scénu, začali zpívat a hrát. Bylo to moc krásné, hudba byla živá, nádherná, kostýmy byly realistické, herci vypadali, že se snažili, vydali ze sebe … Celý příspěvek

Poklad Inků

No vážení, tolik zlata jsme na žádné výstavě zatím neviděli. Pokud bychom měli tento zážitek popsat jedním slovem, bylo by to přídavné jméno – zvláštní. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, ale daleko víc otázek zůstalo nezodpovězených. Navíc některé krvavé rituály té doby a neslavný zánik této civilizace vnesly do našich myslí temné myšlenky. To nic nemění na tom, že se jedná o výstavu nesmírně zajímavou, plnou artefaktů a dokladů o zručnosti tehdejších lidí.

Celý příspěvek

Žáci II.B v lesním království

Žáci II. B se zúčastnili programu Lesní království a poprvé se tak podívali, jak to vypadá v SVČ Bystrouška. Děti zde prozkoumávaly vztahy mezi rostlinami a živočichy, seznámily se s lesem jako skvělým místem pro život, zahrály si pohádku a jako praví herci se oblékly do kostýmů. Na závěr celého programu si mohly podržet a pohladit různá ochočená zvířátka – … Celý příspěvek