Velcí malým

Dne 18. listopadu 2019 slavnostně předali Slabikáře svým „malým“ spolužákům z I. B již „velcí“ spolužáci z IX. B. Společně si pak Slabikáře prohlédli a deváťáci pak zavzpomínali na své školní úspěchy i neúspěchy nejen ve čtení. Žákům obou stupňů se společná hodina moc líbila a plánují, že se spolu opět brzy setkají.

Za třídy I. B a IX. B     N. Čagalová

 

Klub v Řecku

Takto připravený klub jsme ještě neměli. Dalo by se říci, že se jednalo o interaktivní seznámení s Řeckem. Někdo se věnoval plastelínové geologii, někdo rétorice a faktům o Řecku, jiný tvořil mozaiky. Další parta sestavila časovou osu historie této země a některá děvčata nám předvedla módu ze starověkých časů. Děkujeme paní učitelce za velmi zajímavý způsob, jak objevit a seznámit se s cizí zemí.

Žáci II.B ve vozovně „šalin“

Žáci II. B se i přes nepříznivé počasí 13. listopadu zúčastnili exkurze v Dopravním podniku města Brna – ve vozovně Medlánky. Hned u vstupu do vozovny jsme nastoupili do speciální tramvaje, která má na starosti promazávání trolejí, když hrozí mráz. Projeli jsme celým areálem a vystoupili jsme v samotné vozovně. Zde jsme se dozvěděli nesmírné … Celý příspěvek

Retro výstava aneb cesta do (naší) minulosti

Všechny děti ze tříd prvního stupně se s nadšením pustily do nošení retro předmětů do školy. Ve třídách tak vznikly ještě před retro týdnem malé výstavy. V úterý 12. 11. ráno jsme vše nanosili do malé tělocvičny a první tři hodiny se třídy střídaly v prohlížení této výstavy. Z reproduktorů se linula soudobá populární hudba a paní učitelky měly „vkusné“ zástěry. Nejvíce asi zaujaly hračky a také technické vymoženosti té doby – televizor a malý … Celý příspěvek

Zvídálci a prskolet

Tento čtvrtek se děti ze Zvídálka dozvěděly, čemu se říká „prskolet“. Samy se rozdělily do stejně početných skupin podle počtu stanovišť a poté rozdělovaly dopravní prostředky podle kritérií, na kterých se shodla celá skupina. Za odměnu si zatančily písničku Popelář. Na interaktivní tabuli poté pomohly Matějovi na www.skodahrou.cz vybavit kolo … Celý příspěvek

Abraka Muzika přivezla nové preventivní programy

Jako každoročně, tak i letos se v úterý 5. listopadu celý první stupeň zúčastnil v klubu Leitnerova výukového programu alternativního didaktického divadla Abraka Muzika. Abraka Muzika se ve svém repertoáru soustředí na témata související s výukou a výchovou, a ne jinak tomu bylo i letost. Program byl tematicky rozdělen pro mladší a starší žáky a byl proložen autorskými písněmi.

Napříč jednotlivými ročníky se děti bavily o vztazích mezi lidmi … Celý příspěvek

Krajské kolo Logické olympiády, kategorie A

Vítězem krajského kola Logické olympiády v kategorii A se stal Jakub Pazdera ze 4. B. Naše škola byla v této kategorii zastoupena šesti žáky, dalším velmi úspěšným řešitelem byl Adam Pisk z 5.C na 15. místě. Kubovi přejeme hodně úspěchů v celostátním kole, které se uskuteční v pondělí 25. listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Pravidla hudebního provozu

Třídy 2. B a 4. B se ve čtvrtek 24. října zúčastnily edukačního koncertu Pravidla hudebního provozu. Děti měly jedinečnou příležitost vidět sál Besedního domu z ptačí perspektivy, neboť na ně vyšla místa až na samotném balkonu. Byla to velká podívaná, Besední dům je opravdu krásný. O hudební doprovod se postaralo šest violoncellistů „Solitutticelli cello Ensemble“, zahráli nám úryvky … Celý příspěvek

Halloweenské učení 5. A a 2. A

V pátek 1. listopadu si děti z 5. A připravily pro svoje kamarády z partnerské třídy 2. A Halloweenské učení. Sešly se v maskách a pracovaly na úkolech z matematiky i českého jazyka, jak ve třídě, tak i na hřišti školy. Všem se takový den moc líbil a už se těšíme na další společnou akci.

Za žáky třídní učitelky V. Jetelinová a L. Kružíková

Celý příspěvek

Halloweenská dílnička partnerských tříd IV. A a VII. A

V letošním školním roce vytvořila třída IV. A  partnerství se třídou VII. A. Protože se žáci mezi sebou předtím neznali, pátek 1. listopadu byl dobrou příležitostí k prvnímu seznámení. V rámci  dílničky, kdy si starší děti „vzaly pod křídlo“ ty mladší, si všichni vyzkoušeli práci se dřevem. A protože jsme ten den slavili strašidelný Halloween, i zadání práce bylo velmi hrůzné. (Můžete se přesvědčit ve … Celý příspěvek