I. A a I. B: Zpráva z návštěvy Lipky

V dnech 11. 2. a 12. 2.2020 se žáci I. B a I.A opět vydali do ekologického střediska LIPKA. Čekal je tam zajímavý výukový program s názvem „Zvířátka v zimě“. Děti se formou pohádky dověděly mnoho zajímavého o životě některých obyvatelů lesa a zahrady v zimním období. Během dopoledne již dokázaly rozpoznat některé stopy zvířat a ptáků, seznámily se s „jídelním lístkem“ zajíců, v zahradě objevily úkryty nejen slunéček sedmitečných…. Již nyní se těšíme … Celý příspěvek

Matematická olympiáda – městské kolo kategorie Z9

Ve středu 29. ledna proběhlo městské kolo předmětové soutěže matematická olympiáda. Gratulujeme všem úspěšným řešitelům. Z IX.C to byli Anička Šamánková, Šimon Makyča, Vítek Vlach, Natka Koksová a Jan Škrob. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Purkiáda 2020

Purkiáda je soutěž v programování pořádaná Střední průmyslovou školou Brno, Purkyňova 97.  Žáci na počítačích řešili úkoly zaměřené na logické a kreativní myšlení, práci s grafickým programem a internetem. Ondra Dítě a Adam Kučerňák od nás dostávají gratulaci k prvnímu a druhému místu v této soutěži. Také Tadeáš Knapp uspěl a vybojoval deváté místo v konkurenci 97 žáků devátých tříd základních škol. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. Podrobnosti můžete najít zde: Purkiáda. 

Vánoční jarmark – předání výtěžku

V lednu tohoto roku předaly předsedkyně žákovské ho parlamentu naší školy výtěžek Vánočního jarmarku Vendulce a její mamince. Všem, kteří se na jarmarku podíleli, ať už svojí prostou účastí nebo účinkováním či prodejem výrobků, tímto děkujeme. Má to smysl.

Žáci III.B a Fauna Moravy

Moravské zemské muzeum nabízí komentovanou prohlídku expozice Fauna Moravy. Výklad je zpracovaný specialisty Zoologického oddělení muzea, seznamuje děti s vybranými druhy savců, ptáků i ryb a zajímavostmi blízkými dětem. A právě tuto zajímavou výstavu navštívili žáci 3. B, aby doplnili svoje znalosti ze světa zvířat. Výklad byl doplněn soutěžními otázkami a hrami. Děti získaly informace odpovídající učebním osnovám a na vlastní oči mohly vidět zvířata, která žijí i v blízkém okolí Brna.

Celý příspěvek

Zimní sportovní den

Jako každý rok, i letos před vysvědčením proběhl zimní sportovní den školy. Žáci opustili učebny školy a vyzkoušeli sportovní aktivity, které se v Brně nabízí. Sportovního dne se zúčastnili žáci všech ročníků II. stupně naší školy a sportovce letos posílili i žáci 5. tříd. Z bohaté nabídky různě náročných aktivit si každý z nich vybral sportovní odvětví, které mu nejvíce vyhovovalo.