Pověsti nás baví

 

Žáky IV. D zaujaly staré české pověsti a zkusili je zahrát jako divadelní představení nebo ztvárnit ve formě komiksu. Myslím, že se jim to moc podařilo.

J. Čáslavská, třídní učitelka

Městský přebor škol v šachu 2019

Dne 19. 11. 2019 se konal v Brně v Lužánkách Městský přebor škol v šachu. Jednalo se o postupovou soutěž žáků základní a středních škol. Soutěž probíhala ve třech věkových kategoriích: žáci I. stupně, žáci II. stupně a přísluš. ročníků víceletých gymnázií a poslední kategorií byli studenti středních škol. Škola mohla přihlásit do každé kategorie jen jedno čtyřčlenné družstvo + max. … Celý příspěvek

Vítězem Logické olympiády kategorie A se stal Jakub Pazdera ze IV.B

V pondělí 25. liatopadu se v Míčovně Pražského hradu uskutečnilo finále již 12. ročníku soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky. Vítězem se v kategorii střední školy stal Václav Trpišovský z Open Gate School v Babicích. Ten soutěž vyhrál již v roce 2014 a 2015. Vítězem kategorie A (3.–5. třída ZŠ) se stal Jakub Pazdera ze ZŠ Křídlovická v Brně … Celý příspěvek

Setkání partnerských tříd l.A a lX.A při slavnostním předávání slabikářů

 

Dne 20. 11. 2019 se sešly partnerské třídy I.A a IX.A při slavnostním okamžiku. Prvňáčci se naučili znát několik písmen a začínají číst první slova. Starší spolužáci za nimi přišli, aby jim předali krásné slabikáře. Bylo to krátké, ale velmi příjemné setkání dětí z obou tříd.

Gratulace úspěšným řešitelům matematické soutěže Mateso

Dne 12. listopadu se na ZŠ Kuldova konalo městské kolo matematické soutěže Mateso, do kterého postoupilo více než dvě stě dětí z celého Brna. Z naší školy se zúčastnilo dvanáct žáků pátých tříd. Nejlepšího výsledku dosáhli Petr Drexler, Vít Janík a Vojtěch Lojek, kteří obsadili 3. místo.

Slabikář v I.C

V pondělí 25. listopadu 2019 slavnostně předali Slabikáře svým mladším spolužákům z I. C spolužáci z IX. C. Na uvítanou nám prvňáčci zazpívali písničku Mravenci od Pavla Nováka. Společně jsme si pak Slabikáře prohlédli a deváťáci si připomněli své školní úspěchy i neúspěchy z mladších let. Společnou hodinu završili výrobou záložek do Slabikáře, aby se prvňákům dobře četlo. Práce se vydařila, a tak plánujeme, že se spolu opět brzy setkáme, třeba na herním … Celý příspěvek