Vánoční jarmark 2015

JARMARKSrdečně vás zveme na vánoční jarmark, který se letos uskuteční ve čtvrtek 17. prosince. Škola bude otevřena pro veřejnost od 15.00 h. Konec plánujeme přibližně na 18.00 h. Organizaci jarmarku zajišťuje žákovská rada pod vedením pana učitele Žáka.

program vánočního jarmarku

Herní den s Mensou ČR

herní den 2015DSC_0054Ve čtvrtek  3. prosince 2015 proběhlo na naší škole, v rámci dne otevřených dveří, další herní odpoledne s Mensou ČR. Děti s rodiči luštili šifry, hráli deskové a logické hry, pracovali na tabletech v digitální třídě a sportovali v tělocvičně. Odměnou jim byla návštěva Mikuláše, anděla … Celý příspěvek

Aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy ve školní roce 2015/2016

Přijímací řízení na střední školy

Zdroje informací

 • Atlas školství pro rok 2016/2017 v tištěné i elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz s přehledem SŠ v JM kraji
 • Informační letáky jednotlivých SŠ (viz nástěnka v 2. patře a předmět Výchova k volbě povolání)
 • Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Magdalenou Jaškovou v době konzultačních hodin (čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin)
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Brně na Polní 37 (tel.: 950 104 463), žáci XI.A v rámci předmětu Výchova k volbě povolání toto středisko navštíví dne 10. 12. 2015.
 • Dny otevřených dveří na … Celý příspěvek
 • Volby do školské rady

  V pondělí 14. září 2015 v době konání třídních schůzek proběhnou volby do školské rady. Rada sdružení rodičů vybrala na svém zasedání dva kandidáty. Jsou jimi Mgr. Jana Trbušková a Ing. Petr Čechmánek.

  Mgr. Jana Trbušková je matkou dvou synů, kteří jsou žáky naší školy (6. a 9. ročník). Pracuje jako vedoucí právního referátu Magistrátu města Brna. Je dlouholetou aktivní členkou rady sdružení rodičů a třídní důvěrnicí třídy IX.B. O funkci ve školské radě se uchází po tříletém působení v jejím čele v uplynulém volebním období. Není jí lhostejné, v jakém … Celý příspěvek

  Schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do matematické třídy

  Srdečně zveme zákonné zástupce žáků přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na schůzku, která se uskuteční v pondělí 15. června 2015 v 16 hodin.

  Dětský sportovní den

  den_deti_2015Milé děti, milí rodiče, babičky i dědečkové, milí kamarádi, v pátek 29. května od 15.00 h proběhne Dětský sportovní den v prostorách hřiště naší školy.

  Těšit se můžete na více než desítku soutěžních disciplín, sladké odměny, opékání špekáčků a také něco navíc.

  Informační letáček k dětskému sporotvnímu dni 2015