Schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do matematické třídy

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na schůzku, která se uskuteční v pondělí 15. června 2015 v 16 hodin.

Dětský sportovní den

den_deti_2015Milé děti, milí rodiče, babičky i dědečkové, milí kamarádi, v pátek 29. května od 15.00 h proběhne Dětský sportovní den v prostorách hřiště naší školy.

Těšit se můžete na více než desítku soutěžních disciplín, sladké odměny, opékání špekáčků a také něco navíc.

Informační letáček k dětskému sporotvnímu dni 2015

Krajské kolo fotografické soutěže – Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana KrÚ JMK ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky pořádají fotografickou soutěž na téma:  SPORT NÁS BAVÍ. SPORT VYVOLÁVÁ EMOCE. Soutěž je určena žákům narozeným v roce 2000 a mladším. Uzávěrka soutěže je 27. dubna 2015. Propozice

Přijímací řízení 2014/2015

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení – 1 až 2 přihlášky – do 15. 3. 2015 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2014).
Druhé a další kola přijímacího řízení – neomezený počet přihlášek – vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.
Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.

Herní den s Mensou a Mikulášem

kostky klubDne  4. prosince 2014 v čase 14.00–17.00 proběhne na naší škole Herní den s Mensou. Děti si budou moci zahrát i zakoupit nové deskové a logické hry, vyzkoušet šifrování, výuku v nové digitální třídě, zajímavé sportování v tělocvičně a jiné aktivity. Jako každý rok si děti i dospělí mohou nechat otestovat své IQ. Na testování je nutné se přihlásit na stránkách Mensy – http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/. A nakonec? Je potřeba si odpoledne užít a najít … Celý příspěvek

Mámo, táto, PROČ?

Trápí Vás Vaše dítě neustálými dotazy, zajímá se o vše, co se kolem něho děje, škola je mu blízká a nemůže se dočkat, až poprvé otevře bránu školního vědění? Pozorujete, že vyniká v oblasti intelektuálních výkonů, tvořivosti či v oblasti umění? Vymýšlí spontánně vlastní metody počítání, nedokáže potlačit dychtivost po čtení, jeho ústa jsou chrliče otázek a úpěnlivě čeká na odpověď, mateřská škola už mu nestačí?

Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015

Vážení rodiče a zákonní zástupci, i v příštím školním roce bude naše škola nabízet širokou paletu zájmových kroužků pro vaše děti.

V současné době vám můžeme nabídnout tyto kroužky:
Atletika hrou
Kroužky Lužánky
Kroužky DDM JUNIOR
Cambridge kurzy anglického jazyka

Nabídka se bude postupně rozšiřovat.