Den republiky

Dne 25. října 2018 proběhl na naší škole v rámci výročí vzniku Československé republiky projektový den.

Žáci měli možnost seznámit se s tím, jaké osudy čekaly československé politiky, vojáky i civilní obyvatelstvo, co vše museli podstoupit před tím, než republiku společně vytvořili, a co vše bylo součástí jejich každodenního života.
Zapojili se žáci 6. až 9. tříd, ale oslavy výročí čekají i žáky prvního … Celý příspěvek

Daltonská konference 2016

Ve čtvrtek 5. května se uskuteční již dvacátá mezinárodní daltonská konference. Záštitu nad konferencí převzali
Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora města Brna a Martin Landa, starosta MČ Brno-střed. Hlavními vystupujícími budou Roel Röhner, President of Dalton International  a Hans Wenke, Educational philosopher.  A jako tradičně proběhnou odpoledne semináře vedené praktikujicími, zkušenými daltonskými učiteli a zahraničními hosty. Tématem konference je Dalton for 21. century. Program naleznete zde: Daltonská konference 2016

Daltonská konference

prihlaska_dalton_2015_final1Jako každoročně proběhne 14. května konference CzechDalton s mezinárodní účastí. Hlavním vystupujícím bude ředitel prestižní utrechtské daltonské základní školy DeTwijn pan Ronald Goosen. Na dopoledne dále přislíbila účast legenda české didaktiky, pan prof. Karel Rýdl. A jako tradičně proběhnou odpoledne semináře vedené praktikujicími, zkušenými daltonskými učiteli. Podrobnosti najdete na stránce CzechDalton.

1. konference CzechDalton

Clipboard01V úterý 6. května se někteří učitelé naší školy zúčastnili 1. ročníku daltonské konference CzechDalton. Konference se konala na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17.
Při slavnostním zahájení nám byli představeni mimo jiné zástupci Magistrátu města Brna, kteří pomohli konferenci zaštítit, dále byli ředitelem ZŠ Husova Romanem Tlustošem přivítáni zahraniční hosté.

IMG_0886Celý příspěvek

Daltonské vyučování na II. stupni

dalton_cz_coDaltonské vyučování na II. stupni je od září 2013 zastoupeno průběžně v celém procesu vyučování.

Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci pedagogů i žáků, samostatnost, zodpovědnost, iniciativu i schopnost pomáhat si navzájem. Pro posílení těchto vlastností a schopností slouží tzv. týdenní plány, které zahrnují probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování samostatné práce i její následné zhodnocení. Kromě povinných úkolů nabízejí pedagogové žákům … Celý příspěvek

Daltonské týdenní plány

Plan-ImageTýdenní plány zahrnují probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování samostatné práce i její následné zhodnocení. Kromě povinných úkolů nabízejí pedagogové žákům také úkoly volitelné, které podporují jejich tvořivost a umožňují využití mnohočetné inteligence.

Asociace českých daltonských škol

Asociace českých daltonských škol vznikla v roce 1996 za podpory Školského úřadu (nyní Odboru školství Magistrátu města Brna) a holandských daltonských odborníků. Zakládajícími členy byly čtyři brněnské základní školy Husova, Chalabalova, Křídlovická a Mutěnická. V současné době s Asociací aktivně spolupracují desítky škol z celé ČR, Slovenska a zahraničí.

Dalton, to je samostatnost, svoboda, spolupráce

V naší MŠ máme už několik let předškolní oddělení pracující na základě daltonských principů, což se pozitivně projevuje při přechodu na ZŠ. Děti jsou na formy daltonské práce zvyklé a plynule se zapojují i do školních činností. Pokud Vaše dítě nenavštěvovalo Daltonskou školku, rozhodně to není problém.