Absolventské projekty žáků 9. ročníku 2012/2013 – prezentace

V úterý a ve středu 21. a 22. května proběhnou prezentace absolventských projektů žáků 9. ročníku. Prezentace proběhnou v učebnách 17 a 18 (2. patro) podle následujících rozpisů. Všechny vás srdečně zveme.

Absolventské projekty z let minulých

Školní rok 2011/2012

Ve středu 30. a ve čtvrtek 31. května 2012 žáci devátého ročníku představili vlastní absolventské projekty. Někteří z nich věnovali přípravě mnoho času, ukázali, jaké znalosti, dovednosti a schopnosti může deváťák mít. Jiní plánování času i samotné zpracování projektu podcenili. Jak se práce vydařila, zhodnotilo publikum složené z jejich spolužáků, bývalých žáků, rodičů a dalších rodinných příslušníků.

Absolventské projekty žáků 9. ročníku 2012/2013

  • Absolventské projekty jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi.
  • Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní úspěch, uvědomit si, že úspěchu může dosáhnout každý.
  • Absolventský projekt je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání.
  • Cílem projektu není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů

Tato stránka je určena všem, žákům i učitelům, kdo chtějí psát hezky a česky. Najdete zde Manuál pro zpracování elektronických dokumentů a jejich prezentaci, vzorové práce a prezentace, logo školy, odkaz na stránky zabývající se typografií a další užitečné informace a odkazy.