Hodnocení absolventských projektů 2015

Prezentace absolventských projektů žáků 9. ročníku proběhly ve dnech 26. a 27. května 2015. Žáci představili výsledky své čtyřměsíční práce na zvoleném tématu. Hodnocena byla úroveň zpracování textového dokumentu, prezentace, mluveného projevu a celkového vystupování.

Hodnocení absolventských projektů 2015

 

Odevzdávání absolventských projektů (upload)

V letošním školním roce žáci odevzdávají hotové absolventské projekty a prezentace přes datové úložiště na školních stránkách. Soubory je možné pouze odevzdat, není možné je mazat ani prohlížet. Pro přístup k nahrávání je potřeba znát uživatelské jménoheslo, které žáci získají od třídní učitelky.

Termíny odevzdání prací v tištěné i elektronické podobě: 7. 5. (žáci odjíždějící do Francie a Velké Británie), 19. 5. (ostatní žáci)

[nm-wp-file-uploader]

Prezentace absolventských projektů 2014/2015

pozvánka AP 2015V úterý a ve středu 26. a 27. května proběhnou prezentace absolventských projektů žáků 9. ročníku. Prezentace proběhnou v učebnách č. 3, 6 a 7 (1. patro) podle následujících rozpisů. Všechny vás srdečně zveme.

Učebna č.3   Učebna č.6   Učebna č.7

Absolventské projekty 2014/2015

AP_2015Absolventské projekty jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít si zasloužený osobní úspěch. Fotogalerie z loňska.

Výsledky absolventských projektů 2013/2014

DSC_3443V úterý 27. a ve středu 28. května proběhly prezentace absolventských projektů. Bylo prezentováno 43 projektů z celkového počtu 44. Jeden projekt bude prezentován v náhradním termínu. Všichni žáci své projekty úspěšně odprezentovali. Úroveň textového dokumentu a vystoupení před publikem ohodnotila komise složená z pedagogů naší školy podle předem stanovených kritérií. Výsledky 2013/2014