Kurz první pomoci pro děti

 

Během dvou posledních listopadových týdnů postupně prochází všechny čtvrté a páté třídy kurzem první pomoci.

Na každou třídu si paní lektorka vyhradila dvě vyučovací hodiny.

První hodinu probíhá teoretická část, kterou zakončuje kvíz. Druhá hodina je praktická. Děti si již např. prohlédly simulované zranění a jeho ošetření. Poté si ve dvojicích … Celý příspěvek

4. A zjišťovala, jak roste chleba

 

V pátek 22. 11. se 4. A zúčastnila pěkného programu v Lipce s názvem Jak roste chléb. Děti se tvořivou činností a prací s přírodním materiálem dozvěděly příběh o tom, co vše se musí udělat proto, abychom si v obchodě mohli koupit chleba. Žáci především ocenili, že si takový svůj chleba … Celý příspěvek

Velcí malým

Dne 18. listopadu 2019 slavnostně předali Slabikáře svým „malým“ spolužákům z I. B již „velcí“ spolužáci z IX. B. Společně si pak Slabikáře prohlédli a deváťáci pak zavzpomínali na své školní úspěchy i neúspěchy nejen ve čtení. Žákům obou stupňů se společná hodina moc líbila a plánují, že se spolu opět brzy setkají.

Za třídy I. B a IX. … Celý příspěvek

Abraka Muzika přivezla nové preventivní programy

Jako každoročně, tak i letos se v úterý 5. listopadu celý první stupeň zúčastnil v klubu Leitnerova výukového programu alternativního didaktického divadla Abraka Muzika. Abraka Muzika se ve svém repertoáru soustředí na témata související s výukou a výchovou, a ne jinak tomu bylo i letost. Program byl tematicky rozdělen pro mladší a starší žáky a byl proložen autorskými … Celý příspěvek

Halloweenská dílnička partnerských tříd IV. A a VII. A

V letošním školním roce vytvořila třída IV. A  partnerství se třídou VII. A. Protože se žáci mezi sebou předtím neznali, pátek 1. listopadu byl dobrou příležitostí k prvnímu seznámení. V rámci  dílničky, kdy si starší děti „vzaly pod křídlo“ ty mladší, si všichni vyzkoušeli práci se dřevem. A protože jsme ten den slavili strašidelný … Celý příspěvek

Pátý ročník ve VIDA parku

Ve čtvrtek 31. října navštívily všechny páté třídy Vidu. V programu Chytřejší než Holmes prověřily děti svoje pátrací schopnosti. A v Divadle vědy se zase dozvěděly spoustu zajímavostí o zvuku.

Za všechny páté třídy Veronika Jetelinová

 

 

 

 

 

 

Žáci IV. A navštěvují Knihovnu Jiřího Mahena

Říjen patří podzimu, který přímo svádí ke čtení knih. A součástí báječného příběhu s dětským hrdinou jsou také ilustrace, které si dětští čtenáři rádi v knize prohlížejí a připodobňují k nim obrazy vycházející z vlastní fantazie.

Děti ze IV.A se zúčastnily čtenářské dílny s názvem Proč knihy (ne)potřebují obrázky, ve které se mj. dozvěděly, s jakými druhy ilustrací se lze v knize … Celý příspěvek

S prvňáčky do vesmíru

V pondělí 21. 10. 2019 se všichni prvňáčci naší školy zúčastnili velmi zdařilého programu v Planetáriu Brno s názvem „Tajemství padajících hvězd 3D“.

Po příchodu do hlediště si všichni nasadili „kouzelné“ brýle a mohli se tak vydat na cestu vesmírným prostorem společně se svými průvodci – zvířecími kamarády. Ti také seznámili děti s mnohými zajímavostmi a poznatky … Celý příspěvek

Budoucí učitelé a jejich nápadité hodiny tělesné výchovy

Třída 4. A se každé úterý v rámci výuky setkává se studenty oboru Učitelství prvního stupně z Pedagogické fakulty MU, a tedy budoucími učiteli. Ti si pro žáky připravují velmi nápadité hodiny tělesné výchovy, a žáci si je náležitě užívají. Věříme, že se studenti po svém absolvování studia zapojí do školské praxe, a tím do ní přinesou svěží … Celý příspěvek