4. A se šla podívat, jak „se dělá galerie“

V úterý 10. 3. se celá třída 4. A zúčastnila programu v Pražákově paláci s názvem: Jak se dělá galerie. Tento interaktivní program pozval děti do světa muzeí a galerií a ty se pak mj. dozvěděly, k čemu všemu galerie slouží, jak se vystavují umělecká umělecká díla a jak vzniká výstava.

Největšímu úspěchu se těšila velká skluzavka, kterou si … Celý příspěvek

I. A a I. B: zpráva z návštěvy Lipky

Ve dnech 11. 2. a 12. 2. 2020 se žáci I. B a I.A opět vydali do ekologického střediska LIPKA. Čekal je tam zajímavý výukový program s názvem „Zvířátka v zimě“. Děti se formou pohádky dověděly mnoho zajímavého o životě některých obyvatelů lesa a zahrady v zimním období. Během dopoledne již dokázaly rozpoznat některé stopy zvířat a ptáků, seznámily se s „jídelním lístkem“ zajíců, … Celý příspěvek

Žáci V. A navštívili divadelní představení Kytice

 

Žáci V. A navštívili v divadle Radost představení Kytice. Připravovali se na ně četbou balad K. J. Erbena a po představení si vyzkoušeli napsat divadelní kritiku:

Herci přišli na scénu, začali zpívat a hrát. Bylo to moc krásné, hudba byla živá, nádherná, kostýmy byly realistické, herci vypadali, že se snažili, vydali ze sebe … Celý příspěvek

První stupeň bubnoval, až se škola otřásala

Ve čtvrtek 23. ledna naši školu navštívil bubeník Pavel Bříza se svou Školou rytmu. Celý první stupeň se postupně zúčastnil bubnovacího programu, při kterém si žáci mohli vyzkoušet bubnování na bicí nástroje, malé a velké bubínky, ale také například na obyčejné hrnce. U některých dětí (zvlášť u těch menších) bylo nadšení … Celý příspěvek

IV. A a VII. A a jejich herní hodina

V rámci akcí partnerských tříd si VII. A připravila pro IV. A herní hodinu. V ní si mohli mladší žáci vyzkoušet různá stanoviště s rébusy, hádankami i jinými soutěžemi.
Spolupráce tříd je zdařilá a všichni se už těší na další společnou hodinu. Tu pro změnu připraví mladší těm starším.

Za obě … Celý příspěvek

Páťáci a druháci se spolu dobře bavili

Ve čtvrtek 5. prosince si děti z V. A připravily pro své kamarády z partnerské třídy II. A dvě hodiny plné tanečních soutěží, ty vymyslely a organizovaly holky, a hraní stolních her, které si připravili kluci.
Všem se tato akce moc líbila a už se těší na další společný program.

Třídní učitelky V. Jetelinová a L. Kružíková

Pověsti nás baví

 

Žáky IV. D zaujaly staré české pověsti a zkusili je zahrát jako divadelní představení nebo ztvárnit ve formě komiksu. Myslím, že se jim to moc podařilo.

J. Čáslavská, třídní učitelka

Setkání partnerských tříd l.A a lX.A při slavnostním předávání slabikářů

 

Dne 20. 11. 2019 se sešly partnerské třídy I.A a IX.A při slavnostním okamžiku. Prvňáčci se naučili znát několik písmen a začínají číst první slova. Starší spolužáci za nimi přišli, aby jim předali krásné slabikáře. Bylo to krátké, ale velmi příjemné setkání dětí z obou tříd.

Gratulace úspěšným řešitelům matematické soutěže Mateso

Dne 12. listopadu se na ZŠ Kuldova konalo městské kolo matematické soutěže Mateso, do kterého postoupilo více než dvě stě dětí z celého Brna. Z naší školy se zúčastnilo dvanáct žáků pátých tříd. Nejlepšího výsledku dosáhli Petr Drexler, Vít Janík a Vojtěch Lojek, kteří obsadili 3. místo.