První stupeň bubnoval, až se škola otřásala

Ve čtvrtek 23. ledna naši školu navštívil bubeník Pavel Bříza se svou Školou rytmu. Celý první stupeň se postupně zúčastnil bubnovacího programu, při kterém si žáci mohli vyzkoušet bubnování na bicí nástroje, malé a velké bubínky, ale také například na obyčejné hrnce. U některých dětí (zvlášť u těch menších) bylo nadšení tak velké, že po návratu do třídy vysypaly své výtvarné potřeby … Celý příspěvek

IV. A a VII. A a jejich herní hodina

V rámci akcí partnerských tříd si VII. A připravila pro IV. A herní hodinu. V ní si mohli mladší žáci vyzkoušet různá stanoviště s rébusy, hádankami i jinými soutěžemi.
Spolupráce tříd je zdařilá a všichni se už těší na další společnou hodinu. Tu pro změnu připraví mladší těm starším.

Za obě třídy P. Klusáčková

Páťáci a druháci se spolu dobře bavili

Ve čtvrtek 5. prosince si děti z V. A připravily pro své kamarády z partnerské třídy II. A dvě hodiny plné tanečních soutěží, ty vymyslely a organizovaly holky, a hraní stolních her, které si připravili kluci.
Všem se tato akce moc líbila a už se těší na další společný program.

Třídní učitelky V. Jetelinová a L. Kružíková

Pověsti nás baví

 

Žáky IV. D zaujaly staré české pověsti a zkusili je zahrát jako divadelní představení nebo ztvárnit ve formě komiksu. Myslím, že se jim to moc podařilo.

J. Čáslavská, třídní učitelka

Setkání partnerských tříd l.A a lX.A při slavnostním předávání slabikářů

 

Dne 20. 11. 2019 se sešly partnerské třídy I.A a IX.A při slavnostním okamžiku. Prvňáčci se naučili znát několik písmen a začínají číst první slova. Starší spolužáci za nimi přišli, aby jim předali krásné slabikáře. Bylo to krátké, ale velmi příjemné setkání dětí z obou tříd.

Gratulace úspěšným řešitelům matematické soutěže Mateso

Dne 12. listopadu se na ZŠ Kuldova konalo městské kolo matematické soutěže Mateso, do kterého postoupilo více než dvě stě dětí z celého Brna. Z naší školy se zúčastnilo dvanáct žáků pátých tříd. Nejlepšího výsledku dosáhli Petr Drexler, Vít Janík a Vojtěch Lojek, kteří obsadili 3. místo.

Kurz první pomoci pro děti

 

Během dvou posledních listopadových týdnů postupně prochází všechny čtvrté a páté třídy kurzem první pomoci.

Na každou třídu si paní lektorka vyhradila dvě vyučovací hodiny.

První hodinu probíhá teoretická část, kterou zakončuje kvíz. Druhá hodina je praktická. Děti si již např. prohlédly simulované zranění a jeho ošetření. Poté si ve dvojicích samy zastavily krvácení správným utažením tlakového obvazu. Na figuríně zkoušely … Celý příspěvek

4. A zjišťovala, jak roste chleba

 

V pátek 22. 11. se 4. A zúčastnila pěkného programu v Lipce s názvem Jak roste chléb. Děti se tvořivou činností a prací s přírodním materiálem dozvěděly příběh o tom, co vše se musí udělat proto, abychom si v obchodě mohli koupit chleba. Žáci především ocenili, že si takový svůj chleba můžou upéct taky, a tak se ke konci programu loučili s plnou … Celý příspěvek