Abraka Muzika přivezla nové preventivní programy

Jako každoročně, tak i letos se v úterý 5. listopadu celý první stupeň zúčastnil v klubu Leitnerova výukového programu alternativního didaktického divadla Abraka Muzika. Abraka Muzika se ve svém repertoáru soustředí na témata související s výukou a výchovou, a ne jinak tomu bylo i letost. Program byl tematicky rozdělen pro mladší a starší žáky a byl proložen autorskými písněmi.

Napříč jednotlivými ročníky se děti bavily o vztazích mezi lidmi … Celý příspěvek

Halloweenská dílnička partnerských tříd IV. A a VII. A

V letošním školním roce vytvořila třída IV. A  partnerství se třídou VII. A. Protože se žáci mezi sebou předtím neznali, pátek 1. listopadu byl dobrou příležitostí k prvnímu seznámení. V rámci  dílničky, kdy si starší děti „vzaly pod křídlo“ ty mladší, si všichni vyzkoušeli práci se dřevem. A protože jsme ten den slavili strašidelný Halloween, i zadání práce bylo velmi hrůzné. (Můžete se přesvědčit ve … Celý příspěvek

Pátý ročník ve VIDA parku

Ve čtvrtek 31. října navštívily všechny páté třídy Vidu. V programu Chytřejší než Holmes prověřily děti svoje pátrací schopnosti. A v Divadle vědy se zase dozvěděly spoustu zajímavostí o zvuku.

Za všechny páté třídy Veronika Jetelinová

 

 

 

 

 

 

Žáci IV. A navštěvují Knihovnu Jiřího Mahena

Říjen patří podzimu, který přímo svádí ke čtení knih. A součástí báječného příběhu s dětským hrdinou jsou také ilustrace, které si dětští čtenáři rádi v knize prohlížejí a připodobňují k nim obrazy vycházející z vlastní fantazie.

Děti ze IV.A se zúčastnily čtenářské dílny s názvem Proč knihy (ne)potřebují obrázky, ve které se mj. dozvěděly, s jakými druhy ilustrací se lze v knize setkat, jak takové obrázky vznikají a také, jak vypadá malířův ateliér. … Celý příspěvek

S prvňáčky do vesmíru

V pondělí 21. 10. 2019 se všichni prvňáčci naší školy zúčastnili velmi zdařilého programu v Planetáriu Brno s názvem „Tajemství padajících hvězd 3D“.

Po příchodu do hlediště si všichni nasadili „kouzelné“ brýle a mohli se tak vydat na cestu vesmírným prostorem společně se svými průvodci – zvířecími kamarády. Ti také seznámili děti s mnohými zajímavostmi a poznatky o vesmíru.

Děti odcházely z planetária nadšené, plné úžasných zážitků 3D projekce.

Celý příspěvek

Budoucí učitelé a jejich nápadité hodiny tělesné výchovy

Třída 4. A se každé úterý v rámci výuky setkává se studenty oboru Učitelství prvního stupně z Pedagogické fakulty MU, a tedy budoucími učiteli. Ti si pro žáky připravují velmi nápadité hodiny tělesné výchovy, a žáci si je náležitě užívají. Věříme, že se studenti po svém absolvování studia zapojí do školské praxe, a tím do ní přinesou svěží vítr.

Za spokojené žáky ze 4. A Pavla Klusáčková

 

 

Celý příspěvek

Prvňáčci poprvé v divadle

7. říjen byl dnem naší první školní výpravy. S žáky prvních tříd jsme navštívili pohádkové představení O pejskovi a kočičce v divadle Radost. Představení bylo vtipné, radostné a poučné. Pejsek a kočička si krásné povídali a nikdy se nehádali. My bychom si s dětmi také přáli, abychom byli po celý školní rok jen těmi nejlepšími kamarády!

Cestou děti poznávaly dopravní značky a správně řešily dopravní situace, za to si zaslouží velikou pochvalu.

Vyučující 1. tříd Čagalová, Fryaufová, Rejnušová

Škola v přírodě Podmitrov – reportéři přírody

Jak začít nejlépe školní rok? Pobyt v přírodě není špatný nápad. V pondělí 30. září odjely všechny páté třídy na základnu ve Strážku – v Podmitrově, aby zde s pomocí lektorů Rozmarýnku zkoumaly přírodu. Podle svých zájmů se děti rozdělily do skupin – reportér, herec, scénárista a kameraman. Celý týden všichni pilně pracovali a nakonec natočili, sestříhali a prezentovali reportáže. … Celý příspěvek

Lov vodních breberek žáky IV. A

V pátek 14. června šli žáci IV. A v rámci hodiny přírodovědy lovit drobné bezobratlé živočichy do řeky Svratky. Všichni byli překvapeni, kolik toho v řece žije a jak je čistá. Tady jsou naše nejlepší úlovky: svlečka vážky a vážka těsně před tím, než se vysvlékne.

 

Loučení zvídálků

Jak se říká, všechno jednou končí a nové zase začíná. Pro naše malinké předškoláčky to znamenalo rozloučení se s detektivem Šikulou a jeho skvělými nápady, jak prožít odpoledne plné her, zkoumání, bádání a objevů.
Poslední schůzky probíhaly v duchu ryze dopravním. Jak se chovat v dopravním prostředku, na chodníku, na kole, a dokonce jak být poradcem třeba tátovi při řízení auta.
Celý příspěvek