Odměňujeme sběrače!

Odměňujeme za sběr papíru a kůry!

Je to skutečně tak, sběrače papíru i pomerančové kůry neváháme odměnit! Proto sbírejte také, příští rok to budete třeba vy!

Vítězní žáci a třída byli odměněni balíčky sladkostí a ovoce.

Tímto by chtěla žákovská rada velmi poděkovat paní Parisi, která žákovské radě k odměnění dětí věnovala balení výborných lázeňských oplatek. Těmi byla odměněna třída 4.B. Ostatní žáci dostali odměny, které si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích v příspěvku.

Halloween 2019

Halloween 7. 11. 2019

Čeká nás další ročník soutěže masek s následujícími kategoriemi a) třída s nejvíce maskami b) nejlepší cosplay (jednotlivec nebo dvojice) c) nejlepší maska zaměstnance školy. Drobná změna se týká pouze toho, že vítězství se ujme pouze jedna třída, nebude již dělení na první a druhý stupeň. Zastoupení masek se hodnotí jako vždy procentuálně.

Zahajujeme sběr šípků!!!

Letos tu máme ohledně sběru i něco nového!
Zahajujeme sběr šípků!!!

Chodíte rádi na podzimní procházky do přírody? Potkáváte cestou šípkové keře? Chcete vyhrát něco dobrého? Tak neváhejte, šípky otrhejte a doneste nám je do školy do kabinetu 16! Nemusíte je dokonce ani sušit, ale stejně jako pomeranč je prosím zvažte.

Sběr pomerančové kůry a papíru zahájen!

Sběr pomerančové kůry a papíru zahájen!

Vážení a milí, k některým se to již doneslo, jiní o tom jistojistě nikdy neslyšeli. Tak či onak, byl opět zahájen sběr papíru a pomerančové kůry. Informace o sběru byly všem rodičům zaslány mailem, ale můžete se s nimi seznámit i v tomto příspěvku:

Kam se sušenou kůrou?

Milé děti, rok pokročil a stává se, že někteří z vás už zapomněli, kam nosit pomerančovou a citrónovou kůru. Proto pro připomenutí: Pomerančovou a citronovou kůru noste do druhého patra naší školy. Jedná se o stejné patro, kde se nachází kancelář a ředitelna školy. V tomto patře naleznete kabinet dějepisu, zeměpisu etc. A to je přesně to místo, kde můžete kůru … Celý příspěvek